Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie z pracy świetlicy dla klas 1-4 oraz klas 5-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum w roku szkolnym 2018/19

        Sprawozdanie z pracy świetlicy dla klas 1-4  oraz klas 5-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum w roku szkolnym 2018/19

 

Kierownik świetlicy oraz wychowawca–  Małgorzata Pietrzykowska. Wychowawcy: pełny etat- Renata Podstawka , Joanna Jarząbek , uzupełniający etaty- Beata Konarska, Jadwiga Król, Adam Kwiecień, Edyta Stolarczyk.                                                                                      

Świetlica szkolna klas 1-4 pracowała w godzinach od 6.30 do 16.30, klas V-VII oraz gimnazjum  w godz. 8.00-14.10 wtorki, środy i piątki oraz do 15.00 w poniedziałki i czwartki. Do świetlicy szkolnej było zapisanych uczniów: 115 z klas I-III , 49 z klas  IV oraz  169 uczniów klas 5-8 i gimnazjum. 228 uczniów korzystało z dowozu autokarem szkolnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dożywianiem refundowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piekoszowie było objętych 25 uczniów, ogółem ze stołówki szkolnej korzystało 180 uczniów.

Nauczyciele zapewniali właściwą opiekę i organizowali zajęcia dydaktyczno- wychowawcze uczniom  przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach oraz sprawowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w liczbie 176 godzin lekcyjnych  klas 1-4 oraz 834 w ramach godzin pracy świetlicy klas V-VIII oraz Gimnazjum .Pełnili codziennie dyżury w stołówce oraz na przystanku szkolnym w czasie odwozu dzieci ze szkoły.                                                                                                                                        Współpracowali w sprawach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,       z pedagogiem i wychowawcami, w celu w rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów. Utrzymywali stały kontakt z rodzicami wychowanków, służyli swoją pomocą w sytuacjach wymagających wsparcia.                                                          

Ważnym zadaniem świetlicy szkolnej było wskazanie uczniom prawidłowych zachowań. Na zajęciach świetlicowych poruszana była tematyka dotycząca zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej. Przypominano i wdrażano do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Świetlicy, Regulaminu Stołówki    i zasad zachowania na przystanku szkolnym.  Dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań.                                                                     

Przed salą świetlicy przygotowane zostały gazetki edukacyjne. We wrześniu dotyczyła ona zasad właściwego i bezpiecznego zachowania się podczas pobytu              w świetlicy. W listopadzie z okazji setnej rocznicy Odzyskania  Niepodległości w formie drukowanej prezentacji przypomniane zostały wiadomości dotyczące polskich symboli narodowych, ważnych faktów historycznych i informacji z dziedziny geografii. W grudniu przybliżała tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. W styczniu przygotowano materiały z zasadami i wskazówkami dotyczącymi organizowania wypoczynku w czasie ferii zimowych na świeżym powietrzu   i w domu.

Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mieli możliwość twórczego i aktywnego wykorzystania czasu wolnego w sposób dostosowany do ich potrzeb                                               i zainteresowań. Podczas zajęć wykonano wiele prac plastycznych różnorodnymi technikami, tematycznie związanych ze zmieniającymi się porami roku. Ekspozycje jesienne i zimowe znalazły się w „Galerii świetlicy” na przyległym korytarzu. W Ośrodku Zdrowia w Piekoszowie przygotowano jesienną wystawkę wytworów uczniów.

Zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy ustalonym na rok szkolny 2018/19 wychowawcy świetlicy, wraz z uczniami zrealizowali  następujące zadania:

 • szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”, którego organizatorem była świetlica szkolna. W wyniku  współpracy wychowawców świetlicy szkolnej z nauczycielem plastyki oraz wychowawcami klas  na konkurs przekazano aż 47 prac. Głównym przesłaniem konkursu było propagowanie postawy patriotycznej poprzez ukazanie przywiązania  do swojego miejsca zamieszkania i wyrażenie za pomocą środków plastycznych płynącej z tego dumy. Uczestnicy zaprezentowali piękno swojego miejsca zamieszkania lub najbliższej okolicy, również miejsc charakterystycznych dla regionu, przedstawiali jego walory historyczne, turystyczne  i kulturowe. Jury  nagrodziło 7 prac, a 20 pracom przyznało wyróżnienia. Organizatorzy przygotowali wystawę pokonkursową oraz zorganizowali uroczyste spotkanie wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu. 
 • szkolny konkurs multimedialny: „ Sto lat niepodległości i jej bohaterowie”, którego celem było wykonanie prezentacji ukazującej bohaterów narodowych , którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości , propagowanie postawy patriotycznej.
 • powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem „Mały Ekolog to ja” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Wstępnie przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne dotyczące ochrony środowiska podczas których uczniowie przedstawili swoje pomysły zobrazowania tej tematyki i wykonali indywidualne projekty prac. Finalnie zgodnie z wymogami zawartymi  w regulaminie, uczniowie pod kierunkiem wychowawców świetlicy wykonali po jednej pracy zespołowej w formie plakatu pracując osobno w każdej  z trzech kategorii wiekowej  obejmujących – klasy pierwsze, klasy drugie    i klasy trzecie.
 • świetlica szkolna była organizatorem V edycji gminnego konkursu plastycznego: „ Boże narodzenie-ozdoby świątecznego stołu i domu”,  na konkurs wpłynęło 210 prac. Prace wykonane z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów.
 • organizator drugich warsztatów ph.: „ Tradycja łączy pokolenia”, przygotowane wspólnie z przedszkolakami. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice , uczniowie, media. Warsztaty te miały  na celu przekazanie tradycji i zwyczajów świątecznych z pokolenia na pokolenie.
 • organizator bożonarodzeniowego kiermaszu świątecznego.
 • szkolny konkurs plastyczny dla klas 1-4 pod hasłem „Mój wymarzony zawód”. Główne cele konkursu: kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej oraz rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych. Zadaniem uczestników konkursu było plastyczne  przedstawienie własnych wyobrażeń na temat wybranego przez siebie zawodu i zaprezentowanie pracy, jaką autor chciałby wykonywać                w przyszłości lub która obecnie budzi jego szczególne zainteresowanie. Na konkurs zgłoszono 35 prac. 15 z nich zostało nagrodzonych w czterech kategoriach wiekowych. Wszystkie wykonane prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 • uczniowie wzięli udział w XI edycji Gminnego Konkursu Świetlic Szkolnych z okazji Dnia Matki na pracę plastyczną „Kwiaty dla mamy”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Zajączkowie. Laureatami tego konkursu zostały 5 osób.
 • nauczyciele świetlicy zgodnie z założeniami planu prowadzili zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze z elementami bajkoterapii pod hasłem: „Książka uczy, bawi, wzrusza …”.
 • konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej dla klas IV-VIII i III gimnazjum, pod hasłem: „Miłość jest pełnią życia”.
 • zadanie, które realizowano w ciągu całego roku to udział w całorocznej akcji charytatywnej „Wkręć się w pomaganie” dotyczącej zbiórki nakrętek, baterii, telefonów komórkowych i darów dla bezdomnych zwierząt.
 • świetlica szkolna była też koordynatorem zbiórki surowców wtórnych, którego organizatorem był Bio-Med Sp. z o.o. ze Szczukowskich Górek.   Surowce wtórne były zbierane do wydzielonych pojemników znajdujących się przy wejściu na teren szkoły, a akcja trwała na przełomie maja i czerwca. 30 najbardziej aktywnych uczniów zostało nagrodzonych upominkami.
 • realizowana była również całoroczna, cykliczna akcja z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczniowie razem z nauczycielem głośno czytali i omawiali wybrane fragmenty z literatury dziecięcej.   
 • 28 września uczniowie ze świetlicy szkolnej z klas 1 i 2 wzięli udział  w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania zorganizowanym w bibliotece      Natomiast 2 czerwca w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci odbyło się również w bibliotece spotkanie dla uczniów ze świetlicy szkolnej z klas pierwszych pod hasłem: „Jak zbudowana jest książka”.      
 • Szkolny konkurs plastyczny pod tytułem: „Moja rodzina dba o zdrowie”. W ramach konkursu uczniowie  wykonali plakaty w których nawoływali uczniów  społeczności szkolnej do dbania o własne zdrowie, poprzez prawidłowe odżywiania i aktywny tryb życia.
 • świetlicowy turniej gry w tenisa stołowego, który rozgrywany był w ramach aktywnych przerw.
 • konkurs : „ Omnibus zdrowia i sportu”, w którym to konkursie 10 uczniów wykazało się wiedzą na temat zdrowia i sportu.
 • zajęcia edukacyjno-plastyczne w ramach międzyszkolnego konkursu : „ Czystym powietrzem oddychać chcemy, to klucz do zdrowia my             o tym wiemy”. Wykonanie ulotki informacyjnej pod hasłem: „O czyste powietrze   i zdrowie dbamy, bo wiedzę ekologiczną posiadamy”.
 • współorganizowaliśmy spotkanie na temat: „Jak nie marnować żywności”, oraz  warsztaty kulinarne, gdzie uczniowie uczyli się przygotowywać zdrowe  soki    i warzywne zupy.
 • organizator V edycji szkolnego konkursu literackiego pn. „ List do mamy”, zorganizowany przez świetlice szkolne przy współpracy nauczycieli polonistów. Na konkurs wpłynęło 44 prace    z klas 5-8 oraz III gimnazjum.
 • udział w I Turnieju Międzyszkolnym, organizowanym przez Gminę Piekoszów w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Dotyczącego Ochrony Powietrza.                                                                                                                                                       

Do istotnych zadań, które realizowano codziennie w ciągu całego semestru należało udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz wdrażanie ich do systematycznej i bardziej samodzielnej pracy umysłowej. Niekiedy pomocą w odrabianiu pracy domowej służyli również wolontariusze –  uczennice naszego gimnazjum.                                                  

Dużo uwagi poświęcano na rozwiązywanie problemów wychowawczych. Prowadzono wiele rozmów dotyczących konieczności przestrzegania ustalonych zasad zachowania się, szacunku wobec innych, wzajemnego dbania o bezpieczeństwo poszanowanie swojej i cudzej własności. Dyscyplinowano uczniów,  a wszelkie konflikty rozwiązywano na bieżąco. Efektywne okazywały się rozmowy indywidualne prowadzone z dziećmi i ich rodzicami. W trudniejszych przypadkach - często powtarzających się niewłaściwych zachowań i wyraźnego braku poprawy  mimo interwencji –  nauczyciele świetlicy konsultowali się z wychowawcami klas  i pedagogiem szkolnym.                                                               

Nauczyciele p. Joanna Jarząbek i Renata Podstawka przygotowały dekorację na obchody wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego w naszej placówce.

W I okresie roku 2018/2019 do świetlicy pozyskaliśmy klocki – pufy przedszkola z Jaworzni, które stanowią atrakcję w małej Sali przeznaczonej do swobodnego wypoczynku   i zabaw na wykładzinie. W II okresie zakupiono brakujące materiały papiernicze oraz gry planszowe i przybory sportowe. 

Na bieżąco dbano o szybki przepływ ważnych informacji dotyczących organizacji pracy świetlicy i podjętych przez nią działań. Umieszczane one były na stronie internetowej szkoły, na tablicach ogłoszeń oraz bezpośrednio przekazywane do wychowawców klas.

Odbywały się cykliczne spotkania wychowawców świetlicy ZPO w Piekoszowie w ramach Zespołu Samokszałceniowego Wychowawców Świetlic: opracowywanie dokumentacji, dzielenie się doświadczeniami   i spostrzeżeniami, rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 

 1. Sprawozdanie Kierownika Świetlic z Dożywianiem.
 2. Kierownik świetlic z dożywianiem odpowiedzialny był za koordynowanie oraz realizowanie zadań  pracy świetlic na terenie ZPO,  pracę kuchni i współorganizację  żywienia i dożywiania na terenie ZPO oraz szkół     i przedszkoli korzystających z cateringu z terenu gminy Piekoszów., organizację i koordynację dowozów i odwozów w ZPO. Jako wychowawca świetlicy realizował harmonogram,     zadania i plan zajęć świetlicowych.

W ramach tych zadań podejmował następujące działania:

 • koordynował projekt : „ Projekt dla szkół” ( wszyscy uczniowie klas I-VI) oraz „ Mechanizm Administrowania  i Rozdysponowania owoców i warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży”, złożenie powtórnego wniosku. Z realizacją wyżej wymienionych programów stale  współpracował  z ARiMR   w Kielcach, dokonał  podsumowania  działań towarzyszących realizacji projektu.
 • dokonał obserwacji zajęć świetlicowych p. Renaty Podstawki , Joanny Jarząbek oraz Beaty Konarskiej.
 • był opiekunem praktyk studenckich,
 • koordynował i nadzorował dokumentację świetlic: Roczny Plan Pracy Świetlic, harmonogram dowozów uczniów do szkoły, plan pracy nauczycieli świetlicy, sprawozdania z pracy świetlic szkolnych, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wychowawców Świetlic, harmonogram dyżurów w stołówce szkolnej i podczas dowozów, harmonogram dyżurów nauczycieli w świetlicy w dni wolne od zajęć dydaktycznych, przedkładał na bieżąco dokumentację pracy świetlic do dyrektora , był liderem Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlic Szkolnych i realizował zadania wynikające z funkcji lidera zespołu.
 • dokonał weryfikacji pilnych potrzeb i zakupił z pieniędzy budżetowych  do świetlic szkolnych pomoce i gry dydaktyczne.
 • współpracował z BCK, UG ,szkołami i świetlicami z terenu gminy oraz i instytucjami poza gminnymi w celu organizacji i udziału w konkursach, uroczystościach.
 1. Kierownik świetlic był odpowiedzialny za pracę i personel obsługi kuchni, organizację żywienia  i dożywiania na terenie ZPO   oraz szkół i przedszkoli korzystających z cateringu z terenu Gminy Piekoszów  w zakresie:

- nadzoru pracy kuchni: wyposażenie, remonty, naprawy, bieżące potrzeby, urlopy pracowników, organizacja pracy, organizacja poczęstunków podczas imprez i uroczyści szkolnych i poza szkolnych,

       - sporządzał  porozumienia dla szkól korzystających z cateringu

       - sporządzał ewidencję wpłat za żywienie szkół i przedszkoli,                                                                               

         - sporządzał miesięczny bilans kosztów za żywienie,

         - stale  współpracował z instytucjami w celu realizacji zadań: GPOS w Piekoszowie i Strawczynie, szkołami  korzystającymi z cateringu, Urzędem Gminy,

- sporządzał  miesięczną ewidencję uczniów korzystających z dożywiania ( w ZPO oraz catering), przedkładanie do rozliczanie z GOPS i UG,

- współpracował w zakresie pobierania opłat za żywienie.

-  złożenie wniosku i otrzymanie   dofinansowania w ramach projektu: „ Posiłek  w szkole i w domu”. Tym razem zadbamy o doposażenie stołówki oraz kuchni . Zakupimy sprzęt i dokonamy remontu kuchni na 100.000,00 zł

 

4.Organizował  i koordynował  dowozy i odwozy  w ZPO w zakresie:

- nadzorował przebieg dowozów w ZPO, stale współpracował z przewoźnikiem, nauczycielami w celu: eliminacji zaistniałych problemów z zachowaniem uczniów , harmonogramu dowozów, bieżących zmian  i interwencji,

- modyfikował  dowozów i odwozów  wynikające z potrzeb szkoły,

- dostosowywał  dowozy do planu zajęć.

 

Nauczyciele świetlic szkolnych wzorowo wywiązywali się z zaplanowanych zadań. Sumiennie pełnili dyżury w stołówce szkolnej oraz podczas dowozów szkolnych. Systematycznie prowadzili dokumentację działalności świetlic, na bieżąco rozwiązywali zaistniałe problemy wychowawcze. Wspierali pracę szkoły na wielu płaszczyznach. Aktywnie pracowali w zespole wychowawczym. Utrzymywali  stały kontakt z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, służyli  swoją pomocą w sytuacjach wymagających wsparcia. Zabiegali  o doposażenie świetlic, estetyczny wygląd, dobór ciekawych  metod, środków stosowanych podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych.  Zawsze można na nich liczyć podczas pomocy w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych

 

    W miesiącu maju na prośbę rodzica zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na operację dla naszego ucznia. W związku  z tym serdecznie dziękuję w imieniu mamy Oskara oraz moim jako koordynatora akcji: dyrekcji szkoły za wyrażenie zgody na zbiórkę , wszystkim nauczycielom , którzy udzielili nam wsparcia duchowego, finansowego oraz poświęcili swój czas, uczniom naszej szkoły oraz rodzicom, a także proboszczowi i księżom tutejszej parafii i wszystkim którzy się przyczynili o zebrania pokaźnej kwoty na operację i rehabilitację Oskara.

Wnioski do dalszej pracy:

-motywować uczniów mających trudności  w nauce do systematycznego odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej w celi nadrabiania zaległości,

- utrwalać zasady i normy obowiązujące w szkole i świetlicy,

-wzbogacić ofertę zajęć dla uczniów, poprzez zakup ciekawych pomocy dydaktycznych,

- wzbogacić wyposażenie świetlic ( zakup stolików , sprzętu nagłaśniającego, drobnego sprzętu sportowego itp.),

- zadbać o lepszą organizację i bezpieczeństwo jeśli chodzi o doprowadzenie uczniów klas młodszych do świetlicy szkolnej i przekazanie ich nauczycielowi świetlicy,

- wyznaczyć zasady organizacji pracy i opieki nad dziećmi po wycieczkach szkolnych, które oczekują na odwóz czy też na  odbiór przez rodziców.