8.00 - 8.45

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie