Kadra pedagogiczna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Wychowawcy świetlicy :
 
Kierownik - wychowawca świetlicy: Małgorzata Pietrzykowska:  26 godzin
Wychowawca: Joanna Jarząbek: 26 godzin
Wychowawca: Renata Podstawka: 26 godzin
Wychowawca: Ewa Zaród: 26 godzin
Wychowawca: Jadwiga Król: 13 godzin