Kursy autokarów

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

 

KURSY AUTOKARÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZK. 2018 / 2019                                        

obowiązuje  04.09.2018

                                                                                                                                                               

MIEJSCOWOŚĆ

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

WINCENTÓW

 

WINCENTÓW- ZRĘBY

DOWÓZ:

7.20

 

ODWÓZ:   

13.30      

   

DOWÓZ:                   

7.20

 

ODWÓZ:                     

13.30

 

DOWÓZ:

7.20        

 

ODWÓZ:

13.30

 

DOWÓZ:

7.20         

 

ODWÓZ:

13.30

 

DOWÓZ: 

7.20                              

 

ODWÓZ:

13.30

 

 

ŁAZISKA

DOWÓZ:

7.30

 

ODWÓZ:

13.15

DOWÓZ:

7.30

 

ODWÓZ:

13.15

DOWÓZ:

7.30                      

 

ODWÓZ:

13.15

DOWÓZ:

7.30

 

ODWÓZ:

13.15

DOWÓZ: 

7.30

 

ODWÓZ:

13.15

 

PODZAMCZE

DOWÓZ:

7.40         

 

ODWÓZ:

13.05

ZPO Piekoszów

DOWÓZ:

 7.40

 

ODWÓZ:

13.05

ZPO Piekoszów

DOWÓZ:

7.40                           

 

ODWÓZ:

13.05

ZPO Piekoszów

DOWÓZ:

7.40                                        

 

ODWÓZ:

13.05

ZPO Piekoszów

DOWÓZ:

7.40                                                          

 

ODWÓZ:

13.05

ZPO Piekoszów

ZPO PIEKOSZÓW-  wyjazd

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

 

Numer kontaktowy do przewoźnika: Sławomir Dąbek tel. 695 420 333

Objaśnienia do rozkładu kursów:    

  1. Godziny podane na rozkładzie informują rodzica o godzinie wjazdu/ wyjazdu z pierwszego przystanku danej miejscowości. Rozkład minutowy na każdy przystanek zobowiązany jest przekazać rodzicom przewoźnik.
  2. Przewoźnik/ opiekun ma obowiązek przekazać wysiadające   dziecko  rodzicowi lub opiekunowi oczekującemu na przystanku w danej miejscowości , pod szkołą nauczycielowi pełniącemu dyżur.

 

KURSY AUTOKARÓW SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2018/19

MIEJSCOWOŚĆ

 

poniedziałek

wtorek

 

środa

 

czwartek

piątek

 

WINCENTÓW

WINCENTÓW - ZRĘBY

DOWÓZ:                   

7.20, 9.45

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

14.20,15.10

 

DOWÓZ:                    

7.20, 9.00

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

13.30, 14.20

 

DOWÓZ:                   

7.20, 9.45

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 13.30 , 14.20

 

DOWÓZ:                   

7.20, 10.35

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

14.20,15.10

 

DOWÓZ:                   

7.20, 9.45

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 13.30 , 14.20

 

 

ULICA KOLEJOWA

 

 

DOWÓZ:                   

7.15, 9.55

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 14.20,15.10

 

DOWÓZ:                   

7.15, 9.10

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

13.30, 14.20

 

DOWÓZ:                   

7.15, 9.55

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

13.30, 14.20

 

DOWÓZ:                   

7.15, 10.40

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 14.20,15.10

 

DOWÓZ:                   

7.15, 9.55

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 13.30 , 14.20

 

 

ŁAZISKA

DOWÓZ:                   

7.30, 10.00

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 14.20, 15.10

 

DOWÓZ:

7.30, 9.15

 

ODWÓZ:                      

 13.00 (kurs łączony)^  

13.30, 14.20

DOWÓZ:

7.30, 10.00

 

ODWÓZ:                      

 13.00 (kurs łączony)^ 

 13.30, 14.20

DOWÓZ:                   

7.30, 10.45

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 14.20, 15.10

 

DOWÓZ:                   

7.30, 10.00

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 13.30 , 14.20

 

 

PODZAMCZE

DOWÓZ:                   

7.40, 10.10

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

14.20,15.10

 

DOWÓZ:

 7.40,9.25

 

ODWÓZ:                     13.00(kurs łączony) ^ 

13.30, 14.20

 

DOWÓZ:

 7.40, 10.10

 

ODWÓZ:                     13.00(kurs łączony) ^ 

 13.30,. 14.20

 

DOWÓZ:                   

7.40, 10.55

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

14.20,15.10

 

DOWÓZ:                   

7.40, 10.10

 

ODWÓZ:                      13.00(kurs łączony )^

 13.30 , 14.20

 

 

 SKAŁKA

RYKOSZYN

GAŁĘZICE

UL. KOLEJOWA

DOWÓZ:                   

6.50

 

ODWÓZ:                     

15.10

 

DOWÓZ:

6.50

 

ODWÓZ:

14.20

 

DOWÓZ:

6.50

 

ODWÓZ:

14.20

 

DOWÓZ:                   

6.50

 

ODWÓZ:                     

15.10

 

DOWÓZ:                   

6.50

 

ODWÓZ:                     

14.20

 

 

^ kurs łączony z przedszkolem