Dzwonki

Kalendarz

May 2024
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Działania szkoły w tworzeniu prawidłowych nawyków żywieniowych

Szanowni rodzice!

 

    Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „ Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „ Owoce i warzywa  w szkole” oraz „ Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające     do klas I-V szkoły podstawowej.

W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez  szkołę ,mających na celu poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

 

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

  • owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
  • warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
  • soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z 10 tygodniu w I semestrze roku szkolnego 2017/2018  dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego w I semestrze roku szkolnego wynosi 45.

 

Produkty mleczne objęte programem to:

  • mleko białe
  • jogurt naturalny
  • kefir naturalny
  • serek twarogowy

 

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia  się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego  w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

DLACZEGO KAŻY UCZEŃ POWINIEN JEŚĆ POSIŁEK W SZKOLE?

               Zdrowie i dobre samopoczucie uczniów jest jednym z warunków skutecznej realizacji zadań szkoły. Dobremu samopoczuciu, dyspozycji do nauki i pracy oraz dobrym relacjom międzyludzkim w szkole sprzyja zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych uczniów. Jedną z tych potrzeb są zdrowe i regularne posiłki, w tym spożywanie posiłku w czasie pobytu w  szkole. Każdy człowiek , a zwłaszcza dziecko, powinien odżywiać się regularnie i spożywać w ciągu dnia posiłek przeciętnie co 3-4 godziny. Jest to podstawowy element zdrowego żywienia, warunkujący prawidłowy rozwój dziecka, jego dobre samopoczucie i dyspozycję do uczenia się.

Skutki nieregularnego spożywania posiłków:

- zbyt długa przerwa ( ponad 4 godzinna) między posiłkami powoduje uczucie głodu.

- uczucie głodu u uczniów wpływa niekorzystnie na zdolność do uczenia się,

- zbyt mała liczba posiłków zwiększa ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości,

Śniadanie jest pierwszym posiłkiem po długiej nocnej przerwie. Powinno być spożywane codziennie, w pierwszej godzinie po obudzeniu się. Jest podstawowym elementem racjonalnego żywienia. Powinno dostarczać 25-30% energii.

Działania szkoły w tworzeniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

    Nasz szkoła posiada stołówkę szkolną  i przedszkolną, która spełnia wymogi HACCP. Oferuje naszym uczniom oraz dzieciom zdrowe, smaczne posiłki. Uczniowie  szkoły podstawowej oraz gimnazjum mogą korzystać z obiadów , dodatkowo uczniowie klas I-III       w stołówce szkolnej spożywają  II śniadania. Natomiast przedszkolaki oraz klasy „0’ mogą  korzystać z trzech posiłków: śniadania, obiadu oraz podwieczorku.

W SZKOLE WDROŻONE SĄ TRZY DARMOWE PROGRAMY SPRZYJAJĄCE TWORZENIU PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH.

  1. Program „ MLEKO W SZKOLE” – ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych przez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program jest finansowany z trzech źródeł; dopłaty unijnej, krajowej i z Funduszu promocji Mleka. Mleko wyprodukowane  jest    w zakładach spełniających wymagania sanitarno- weterynaryjne i dostarczane jest do szkól    w jednorazowych opakowaniach. W Polsce program ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem, od 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w jego realizacji.

Nasza szkoła od dawna uczestniczy w tym programie. Uczniowie maja stały dostęp do mleka podczas przerw śródlekcyjnych i śniadaniowych. Należy pamiętać, że mleko i  jego przetwory są najlepszym źródłem wapnia. Jest to składnik, którego spożycie jest o wiele mniejsze od zalecanego w każdej grupie wieku, szczególnie u nastolatków.

W ZPO  z tego programu korzysta 376 uczniów.

Program „ OWOCE I WARZYWA W SZKOLE” -ma na celu kształtowanie wśród dzieci    i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych, a w szczególności zwiększenie spożywania przez nie owoców i warzyw. W ramach programu uczniowie klas „0” i klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie nieodpłatnie otrzymują:

- świeże owoce,

- świeże warzywa,

- soki owocowe, warzywne i mieszane.

Zgodnie z zaleceniami .żywieniowymi warzywa należy spożywać 4-5 razy dziennie a owoce 3-4 razy dziennie.

W naszej placówce z tego programu korzysta 190 uczniów z klas I-III oraz 82 dzieci z klas „0”.

Wieloletni program rządowy „ POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”- program ten przyjęto po raz pierwszy w 2005 r. Jest on elementem polityki społecznej państwa m.in. „ w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowania  właściwych nawyków żywieniowych”. Celem programu na lata 2014-2020 jest „ ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji , ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem i ze środowisk wiejskich”. Ze środków przekazywanych gminom udzielane jest wsparcie uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dyrektor szkoły powinien poinformować ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia mu pomocy w formie posiłku.