Dzwonki

Kalendarz

June 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Konkursy 2016/17

L.P.

WYDARZENIA

TERMIN REALIZACJI

ODBIORCY

ORGANIZATORZY

1.

Gazetka tematyczna pt.: „ABC bezpiecznego  korzystania  z Internetu, telefonu, telewizji.”

Październik listopad  2016 r.

uczniowie klas I - III, nauczyciele, rodzice

kierownik i wychowawcy świetlicy

2.

Akcja szkolna pt. „Tydzień dla zdrowia.”

·         realizacja zajęć profilaktycznych  pt. „Palenie jest słabe”

listopad 2016 r.

listopad 2016 r.

uczniowie klas I - III

uczniowie klas I

kierownik i wychowawcy świetlicy,

pedagog szkolny

E. Zaród

3.

Ulotka informacyjna w zakresie bezpiecznego poruszania się w sieci.

listopad 2016 r.

rodzice

kierownik i wychowawcy świetlicy,

nauczyciele j. polskiego

4.

Szkolny konkurs plastyczny pt.  Jeśli nie ITT (Internet, telefon, telewizja)  to co?

I semestr

uczniowie klas I - III

kierownik i wychowawcy świetlicy,

Z. Kobiec

5.

Gminny konkurs plastyczny pt.

Ozdoby świątecznego stołu i domu.

Listopad, grudzień 2016 r.

uczniowie przedszkola, szkół podstawowych                    i gimnazjum

kierownik i wychowawcy świetlicy

6.

Kiermasz wielkanocny.

kwiecień 2017 r.

uczniowie, nauczyciele,            rodzice

kierownik i wychowawcy świetlicy

7.

Spotkanie z przedstawicielami Policji na temat umiejętnego korzystania  Internetu, telefonu, telewizji  konsekwencje prawne.

II semestr

uczniowie klas I - III

pedagog szkolny,

kierownik i wychowawcy świetlicy

8.

„Dzień z życia” zajęcia na temat zagrożeń wynikających  z nadmiernego korzystania z Internetu.

II semestr

uczniowie klas II

kierownik i wychowawcy świetlicy

9.

Montaż słowno-muzyczny pt. „Z życzeniami dla Mamy”.

maj 2017 r.

rodzice

kierownik i wychowawcy świetlicy

10.

Szkolny konkurs literacki pt. „List do Mamy”.

maj 2017 r.

uczniowie,

rodzice

kierownik i wychowawcy świetlicy, nauczyciele j. polskiego

11.

Dzień telefonów zaufania akcja szkolna z wykorzystaniem materiałów z FDN.

maj 2017 r.

uczniowie klas I - III

pedagog szkolny,

kierownik i wychowawcy świetlicy

12.

Kampania szkolna pt. Nie hejtuj dodaj do przyjaciół.

rok    szkolny 2016/2017

uczniowie klas I - III

pedagog szkolny,

kierownik i wychowawcy świetlicy

13.

Spotkania z absolwentami pt. „Śladami absolwentów” spotkanie po latach.

cały rok

uczniowie klas I - III

kierownik i wychowawcy świetlicy

14.

Konkursy wg napływających zgłoszeń dotyczące profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych.

cały rok

uczniowie klas I - III

kierownik i wychowawcy świetlicy

15.

Konkursy wg napływających zgłoszeń z terenu gminy Piekoszów.

cały rok

uczniowie klas I - III

kierownik i wychowawcy świetlicy

16.

Edukacja filmowa dotycząca uzależnień w sieci i cyberprzemocy.

cały rok

uczniowie klas I - III

kierownik i wychowawcy świetlicy

17.

Gromadzenie materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, artykułów prasowych, publikacji internetowych na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, telefonu, telewizji. Rozwijanie kompetencji informatycznych.

cały rok

uczniowie klas I - III, nauczyciele,              rodzice

kierownik i wychowawcy świetlicy

18.

Działalność charytatywna - zbiórka nakrętek, baterii, telefonów komórkowych, karmy.

cały rok

uczniowie klas I - III

kierownik i wychowawcy świetlicy

19.

„Podziel się książką” - zbiórka przeczytanych książek, przekazanie ich na rzecz biblioteki szkolnej. Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród gimnazjalistów.

cały rok

uczniowie klas I - III

kierownik i wychowawcy świetlicy

20.

Gala laureatów szkolnych.

maj/czerwiec

Uczniowie klas I - III

M. Pietrzykowska, E. Zaród