2015/16

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

L.P.

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, KONKURSY

TERMIN

1

Akcja szkolno-środowiskowa

pt : „Tydzień dla zdrowia”.

listopad

2

Konkurs plastyczny

pt: „ Stop dopałkom

październik/listopad

3

Kiermasz bożonarodzeniowy.

grudzień

4

Gminny konkurs plastyczny

 pt: „Ozdoby świątecznego stołu”.

grudzień

5

Kiermasz wielkanocny.

marzec/kwiecień

6

Konkurs literacki

pt.:„ List do mamy”.

maj

7

Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Mamy pt.: „ Z życzeniami dla mamy”.

maj

8

Spotkania z absolwentami naszej szkoły

ph. „ Model absolwenta-wybór drogi życiowej”

cyklicznie

9

Zbiórka nakrętek oraz baterii pt. : „ Odkręć, sortuj, pomagaj, chroń środowisko”.

cały rok

10

Wybrane konkursy i imprezy według napływających ofert z zewnątrz.

cały rok