Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie z działalności świetlicy i kierownika świetlic za rok szk. 2017/18

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY I KIEROWNIKA ŚWIETLIC ZA  ROK SZK. 2017/18

szkoła podstawowa kl. I – VII;  odziały gimnazjalne kl. II i III   

Kierownik świetlicy: Małgorzata Pietrzykowska – 12 godzin, wychowawca świetlicy-14 godzin.

Wychowawcy świetlicy: Joanna Jarząbek – 26 godzin; Renata Podstawka – 26 godzin; Ewa Zaród – 26 godzin; Jadwiga Król – 13 godzin.

 

Świetlica czynna była w godzinach 8.00 – 14.20 (wtorek, środa, piątek) oraz                 w godz. 8.00 – 15.10 (poniedziałek, czwartek) dla uczniów klas V – VII SP i oddziałów gimnazjalnych oraz w godzinach 6.30 – 16.30 dla uczniów klas I – IV SP. Z opieki świetlicowej korzystali uczniowie oczekujący na zajęcia, na autobus szkolny po lekcjach oraz w trakcie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Wychowawcy pełnili codzienne dyżury na przystanku szkolnym podczas odwozów oraz w stołówce szkolnej podczas przerwy obiadowej, zgodnie z przyjętymi harmonogramami.  Wspólnie z wychowawcami świetlicy szkoły podstawowej tworzyli Zespół Samokształceniowy Wychowawców Świetlicy Szkolnej, współpracując ze sobą podczas cyklicznych spotkań w sprawach organizacyjnych, opiekuńczych   i  dydaktyczno – wychowawczych. Byli w stałym kontakcie  z wychowawcami klas oraz rodzicami, służyli pomocą i wsparciem w sprawach wychowawczo – opiekuńczych i organizacyjnych. 

Uczniom przebywającym w świetlicy oferowano uczestnictwo w różnorodnych zajeciach: dydaktycznych (pogadanki, rozmowy, dyskusje, praca z tekstem, gry i zabawy słowne), zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych technik, gry i zabawy stolikowe, ruchowe, zajęcia z użyciem środków audiowizualnych. 

Zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy ustalonym na rok szkolny 2017/2018 wychowawcy świetlicy, wraz z uczniami zrealizowali następujące zadania:

 1. W miesiącu wrześniu przeprowadzono cykl zajęć świetlicowych pt. „Bezpieczeństwo w szkole i poza nią” – zajęcia służymy przypomnieniu zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, na stołówce, na przystanku szkolnym podczas odwozów.
 2. W młodszych klasach I – III SP prowadzono zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze z elementami bajkoterapii pod hasłem „Książka uczy, bawi, wzrusza …”.

 

 1. Kierownik świetlicy – p. Małgorzata Pietrzykowska w miesiącach wrzesień – grudzień była jednym z koordynatorów szkolnych rządowego programu Bezpieczna+. W związku z tym wychowawcy świetlicy realizowali zadania wynikające z programu:
 • w dniach 20 – 24 listopada 2017 r. miała miejsce kampania szkolno – środowiskowa pt. „Znajdź się wśród życzliwych” – BO ŻYCZLIWI SĄ SZCZĘŚLIWI!  Jej głównym celem było budowanie w szkole i środowisku lokalnym klimatu opartego na uprzejmości i wzajemnej życzliwości. Wszelkie działania organizowali  koordynatorzy programu Bezpieczna+ w składzie: p. Elżbieta Sikora, p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Grażyna Piotrowska oraz wychowawcy świetlic ZPO:  Joanna Jarząbek, p. Renata Podstawka, p. Ewa Zaród i p. Jadwiga Król. Zadbano o to, by wychowawcy klas włączyli się w realizację wybranych zadań.              W ramach kampanii:

 

 1. W świetlicy przez cały tydzień kampanii odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, plastyczne oraz literackie poświęcone tematyce życzliwości                 i uprzejmości w relacjach między ludźmi. Dla uczniów przygotowano gry i zabawy uczące wzajemnego szacunku, sprzyjające zdrowej i bezpiecznej rywalizacji oraz mające charakter integracyjny.

 

 1. Podczas godzin wychowawczych realizowano zajęcia o tematyce życzliwości i kulturalnego zachowania się w szkole, domu, instytucji, itd. wg scenariuszy opracowanych przez wychowawców świetlicy. Młodsi uczniowie tworzyli m. in. „Przepis na życzliwość”, starsi – „Deklarację życzliwości”.

 

 1. Na korytarzu szkolnym przygotowano tzw. „Aleję życzliwości”, czyli wizualną prezentację na   temat   życzliwości   i wzajemnego zaufania.   Tu znajdowały  się również wszelkie materiały  i informacje z przebiegu kampanii.                                                                                                                    
 2. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie wraz z wychowawcami tworzyli upominki – symbole życzliwości dla   mieszkańców   Piekoszowa,  pracowników  lokalnych instytucji, pensjonariuszy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, dyrekcji i pracowników szkoły. Były to: malowane balony, Certyfikaty Osoby Życzliwej, „Aniołki życzliwości”.                                                            
 3. Przeprowadzono konkursy   szkolne  według  opracowanych  wcześniej   regulaminów.  Po rozstrzygnięciu wręczono uczniom  dyplomy oraz nagrody:

 

 1. Konkurs dla klas IV – VII SP pt. „Klasowy(a )Król/Królowa życzliwości”

LAUREACI:

Klasa IV A – Dawid Gałęziowski

Klasa IV B – Marcelina Lis

Klasa IV C – Karolina Zaród

Klasa IV D – Natalia Wodecka

Klasa V A – Dominik Dżaman

Klasa V B – Oliwia Koniuszy

Klasa VI A – Marta Majka

Klasa VI B – Natalia Feliszek

Klasa VII A – Dominik Laszczkowski

Klasa VII B – Karolina Korba

Klasa VII C – Agnieszka Szabra

 

 1. Konkurs literacki dla uczniów kl. IV – VII SP pt. „Bo życzliwi są szczęśliwi”

LAUREACI:

Piotr Pietrzykowski – kl. 4A

Igor Mojecki – kl. 4B

Natalia Chłopek – kl. 4C

Karolina Zaród – kl. 4C

Dawid Krzywicki – kl. 4D

Karolina Brelska – kl. 5B

Amelia Brożyna  - kl. 5B

Maja Feliszek – kl. 6 B

Maja Borek – kl. 6 B

 

 1. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VII pt. „Kartka na Dzień Życzliwości”

LAUREACI:

 

I miejsce: Karolina Zaród – kl. 4 C i Karolina Brelska – kl. 5 B

II miejsce: Dawid Krzywicki – kl. 4 D i Magdalena Marszałek – kl. 5 B

III miejsce: Piotr Pietrzykowski – kl. 4 A i Zuzanna Cecot – kl. 7 C

 

 1. W szkole funkcjonowała „Skrzynka życzeń i pozdrowień”, która była doskonałą okazją do dedykowania ciepłych i przyjaznych słów kolegom, koleżankom, nauczycielom.

 

 1. Patrol Życzliwości dnia 21 listopada, z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień składał na terenie szkoły życzenia i wręczał drobne upominki.

 

 1. W dniu 21 listopada klasa 5a oraz członkowie szkolnego chóru Bonus zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Życzliwość” w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Uczniów do występu przygotowywały wychowawczynie świetlicy gimnazjum oraz nauczyciel muzyki.

 

 1. W dniu 23 listopada miał miejsce happening na ulicach Piekoszowa, podsumowujący kampanię pt. „Znajdź się wśród życzliwych – bo życzliwi są szczęśliwi!”. Uczniowie klasy 7a, pod opieką wychowawczyń świetlicy gimnazjum, z balonami w rękach, drobnymi upominkami oraz Certyfikatami życzliwości wyszli do środowiska lokalnego. Odwiedzali instytucje użyteczności publicznej oraz dzielili się życzliwością i uprzejmością z napotkanymi po drodze mieszkańcami. W tym właśnie dniu uczniowie mieli na sobie koszulki z logo kampanii, zaprojektowane na potrzeby happeningu;

 

 • 14 grudnia 2017 r. odbyły się warsztaty wykonywania ozdób świątecznych pod hasłem „Tradycja łączy pokolenia”. Zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzyli w świetlicy gimnazjum bożonarodzeniowe bombki, łańcuchy, gwiazdki oraz  Ozdoby przygotowane w ramach warsztatów przekazane zostały na kiermasz szkolny, z którego dochód przeznaczono na WOŚP. Jednym z organizatorów warsztatów oraz trenerem plastycznym podczas imprezy była p. Małgorzata Pietrzykowska;

 

 • zorganizowano dwa szkolne konkursy plastyczne dla uczniów klas 5-7 o tematyce bożonarodzeniowej:

 

-  konkurs na  „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową” – prace o formacie pocztówkowym dowolną techniką plastyczną

 

LAUREACI:

I miejsce – Karolina Zaród, kl.4c

II miejsce – Amelia Żukowska, kl.4c

III miejsce – Wiktoria Zbroszczyk, kl.4a

Prace wyróżnione: Patryk Gołuch - kl.4c,  Klaudia Pakuła - kl.4c;

 

- konkurs na „Ozdobę świątecznego stołu” – praca przestrzenna dowolnej wielkości

 

LAUREACI:

I miejsce – Julia Brzoza, kl.4c

II miejsce – Kinga Kaczmarek, kl.6b

III miejsce – Marcelina Lis, kl.4b

Prace wyróżnione: Marta Sornat - kl.5a, Igor Mojecki - kl.4b, Karolina Brelska - kl.5b, Amelia Walczyńska - kl.7c Matylda Katanowska - kl.4c, Oskar Kozieł - kl.4c, Piotr Pietrzykowski - kl.4a, Karolina Zaród - kl.4c.

 

Prace konkursowe zostały przekazane na kiermasz świąteczny. Dochód z ich sprzedaży zasilił konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 1. Zgodnie z tradycją, w świetlicy szkolnej SP zorganizowano wróżby andrzejkowe, przygotowując wcześniej elementy dekoracyjne do sali i rekwizyty.
5.  Udział w ogólnopolskim konkursie kulinarnym pt. „Zdrowy jak ryba” - wygraj dzień z Anią Starmach!  Organizatorem konkursu, skierowanego do starszych uczniów szkół podstawowych  była marka Rio Mare,  wraz z ambasadorką ANIĄ STARMACH.  Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów dobrych nawyków żywieniowych. Rywalizacja polegała na przygotowaniu pełnowartościowego posiłku, bazującego na tuńczyku w oliwie z oliwek, a następnie przesłaniu przepisu wraz ze zdjęciem gotowej potrawy i wyjaśnieniem w formie pisemnej lub jako linku do filmiku w serwisie YouTube, dlaczego danie spełnia wymogi zbilansowanej diety. W konkursie udział wzięły 3 drużyny z klasy 7a, które przygotowały pyszne dania konkursowe w świetlicy gimnazjum, pod okiem p. M. Pietrzykowskiej.
 1. Organizacja IV edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Boże Narodzenie – ozdoby świątecznego stołu i domu”. Wzięło w nim udział 97 uczniów z 7 szkół gminy Piekoszów. Przyznano 14 nagród, w tym 2 specjalne oraz 33 wyróżnienia. Konkurs rozstrzygnięto w 4 kategoriach wiekowych: przedszkole i grupa „0”, szkoła podstawowa klasy I – IV, szkoła podstawowa klasy V – VII i gimnazjum.

 

 1. Przeprowadzenie „Poczty walentynkowej” – uczniowie w dniach od 22 stycznia do  6 lutego mieli możliwość przesłać życzenia do kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników szkoły, wyrażających sympatię lub przyjaźń. 
 2. Organizacja kiermaszu  wielkanocnego – w  ramach zajęć świetlicowych wykonano  różnobarwne i pomysłowe  ozdoby świąteczne. W dniach 26 – 28 marca odbył się kiermasz wielkanocny.  Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczono na potrzeby szkoły  i świetlic szkolnych (pomoce plastyczne, nagrody za udział w konkursach, itd.).
 3. W marcu zorganizowano konkurs plastyczny dla klas 1-3 pod hasłem: „Moje ulubione zwierzę”. Jego celem było przede wszystkim rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz promocja szkolnych talentów. Na konkurs wpłynęło 29 prac plastycznych. Jury  nagrodziło 9 prac, a pozostałym 20 pracom przyznało wyróżnienia.

 

 1. Również w marcu bardzo ważnym wydarzeniem był udział i sukces uczennic w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem: „Wiosna – modna Pani – projekt sukni Pani Wiosny”. Nauczyciele i uczniowie świetlicy szkolnej skorzystali z zaproszenia do udziału w wyżej wymienionym konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie. Zgodnie z regulaminem w szkolnym etapie konkursu wybrano pięć najlepszych prac, które przesłano do organizatorów. Laureatkami konkursu na etapie ogólnopolskim zostały: Alicja Dula z kl.3a i Julia Rutkowska z kl.3b.

 

 1. Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego  i  Turnieju  Piłkarzyków  Stołowych

Turnieje odbywały się w miesiącach od marca do maja w świetlicy szkolnej, podczas długich przerw śródlekcyjnych. Miały  charakter integracyjny i służyły dobrej zabawie,                   a rywalizacja wśród zawodników z klas 4 i 5 SP oraz 2 i 3 gimnazjum przebiegała   w kulturalnej atmosferze. Zmagania uczniów – zarówno chłopców, jak i dziewcząt ostatecznie podsumowano dyplomami, nagrodami oraz statuetkami za najwyższe miejsca, zgodnie z założeniami regulaminu. Nagrody uroczyście wręczyli: Wójt Gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek oraz dyrektorzy szkoły – Pan Krzysztof Stępniewski  i Pani Barbara Karyś, dnia 13 czerwca w świetlicy szkolnej.

LAUREACI :

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DZIEWCZĄT:

I miejsce – Aneta Bałchanowska, kl. 2a gimnazjum

II miejsce – Natalia Kardynał, kl. 2d gimnazjum

III miejsce – Nikola Nowacka, kl. 2a gimnazjum

IV miejsce – Natalia Pacak, kl. 2a gimnazjum

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO STARSZYCH CHŁOPCÓW:

I miejsce – Igor Sidło, kl. 2c gimnazjum

II miejsce – Kacper Wsułek, kl. 3d gimnazjum

III miejsce – Kamil Kumański, kl. 3d gimnazjum

IV miejsce – Maciej Woroch, kl. 2d gimnazjum

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO MŁODSZYCH CHŁOPCÓW:

I miejsce – Kacper Kucharczyk, kl. 5b

II miejsce – Antoni Gonciarz, kl. 5b

III miejsce – Bartłomiej Terelak, kl. 5b

IV miejsce – Dawid Gonciarz, kl. 5b

 

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH WŚRÓD MŁODSZYCH UCZNIÓW:

I miejsce – Piotr Pietrzykowski i Dominik Pacak, kl. 4a

II miejsce – Szczepan Skowron i Jakub Ogonowski, kl. 4a

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH WŚRÓD STARSZYCH UCZNIÓW:

I miejsce – Natalia Pacak i Marcelina Szymoniak, kl. 2a gimnazjum

II miejsce – Robert Huk i Mikołaj Włodarski, kl. 3c gimnazjum

 

 1. Udział w gminnym konkursie plastycznym dla świetlic szkolnych pt. „Kwiaty dla Mamy”

Jak co roku w miesiącu maju, wychowawcy świetlicy przyłączyli się do X edycji Gminnego Konkursu dla Świetlic Szkolnych pt. „Kwiaty dla Mamy”, organizowanego przez ZPO w Zajączkowie z okazji Dnia Matki. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy przestrzennej lub płaskiej dowolną techniką artystyczną, z wyłączeniem grafiki komputerowej. Prace rozpatrywane były w trzech kategoriach wiekowych: A. grupa klas  I – III; B. grupa klas IV – VII; C. grupa klas gimnazjalnych. Na  9 uczniów, którzy przystąpili do konkursu,  6  zostało laureatami.

LAUREACI KONKURSU:

Wiktor Gawor, kl. III c SP – I miejsce;

Alicja Radlica, kl. I a SP – III miejsce;

Maria Myszura, kl. I a SP – wyróżnienie;

Aleksandra Misztal, kl. IV d SP – wyróżnienie;

Milena Ciosek, kl. III d gimnazjum – I miejsce.

 

 1. 13. Organizacja szkolnego konkursu literackiego pt. „List do Mamy”

W maju, tuż przed Dniem Matki wychowawcy świetlicy gimnazjum, przy współpracy nauczycieli j. polskiego: p. Alicji Brelskiej, p. Ireny Podgórskiej i p. Małgorzaty Rzepy zorganizowali konkurs literacki dla klas VII, polegający na napisaniu listu do mamy. Celem konkursu było głównie pielęgnowanie uczuć do najbliższej osoby i podkreślenie wartości rodzinnych. Tematyka listu obejmowała wyrażenie swojego szacunku do codziennej matczynej opieki i miłości, dbania o ognisko domowe i rodzinę, przywoływanie wspomnień z chwil spędzonych  z mamą, itd.

Łącznie, we wszystkich klasach siódmych nauczyciele – poloniści wytypowali  11 listów do konkursu. Laureatem konkursu została uczennica klasy 7a – Martyna Śmiglarska.

 1. Organizacja akcji szkolnej pt. TYDZIEŃ DLA ZDROWIA, pod hasłem „Trzymaj formę!”

W  dniach 21 – 29 maja 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie realizowano  akcję szkolną  „Tydzień dla zdrowia”, pod hasłem Trzymaj formę!”. Akcję koordynowały: M. Pietrzykowska, E. Zaród, E. Sikora, E. Sochanowska. W działania dotyczące Tygodnia dla zdrowia zaangażowali się również: p. Renata Podstawka,                   p. Joanna Jarząbek, p. Monika Kowal, p. Zenon Kobiec, p. Maria Wiech, p. Anna Prusaczyk, p. Małgorzata Osińska Wijas, p. Grażyna Piotrowska, p. Katarzyna Gadawska, p. Ewa Szczepańska.  Celem akcji było promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów poprzez trwałą zmianę nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy chętnie włączali się                                 w przeróżne działania. Podczas zajęć świetlicowych, godzin wychowawczych, na lekcjach z różnych przedmiotów uczniowie zdobywali teoretyczną i praktyczną wiedzę o zdrowiu, sposobach jego ochrony, kształtowali nawyki racjonalnego żywienia, wdrażani byli do dbałości o sprawność fizyczną  i kondycję swojego ciała. Odbyły się liczne konkursy, „aktywne przerwy”, miała miejsce nauka udzielania pierwszej pomocy, inscenizacja                 o zdrowiu w młodszych klasach. Zorganizowano spotkania  z osobami, które dzieliły się cennymi informacjami doświadczeniem w dziedzinie zdrowia. Wszelkie działania, które się odbyły, opisane zostały w sprawozdaniu z akcji.

Do najważniejszych działań zrealizowanych przez wychowawców świetlicy w trakcie Tygodnia dla zdrowia można zaliczyć:

 1. Konkursy szkolne dotyczące ochrony zdrowia, prawidłowych nawyków zdrowotnych, znaczenia diety w życiu człowieka:
 2. Szkolny konkurs literacki pt. „Jak nasza rodzina dba o zdrowie?” (14 - 23.05) – polegał na napisaniu samodzielnego opowiadania lub wiersza na powyższy temat. Dotyczył  promowania zachowań i postaw prozdrowotnych  w środowisku rodzinnym. Organizatorzy: p. Monika Kowal, p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureaci konkursu: Wojciech Myszura, kl. 6a i Maja Feliszek, kl. 6b.

 1. Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu pt. „Omnibus zdrowia” (23.05) – blisko dwudziestu uczniów z klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjum rywalizowało o ten tytuł, pisząc test z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnień,  odżywiania, aktywności fizycznej. 

Organizatorzy: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureat konkursu: Oliwia Sideł, kl. 7a.

 1. Szkolny konkurs kulinarny pt. „MasterChef” (22.05). Trzyosobowe drużyny z klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych walczyły o tytuł MasterChefa, przygotowując zdrową przekąskę w postaci kanapek oraz rzeźbę z owoców lub warzyw.

Organizatorzy: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureaci: uczennice kl. 3d gimnazjum: Paulina Piotrowska, Patrycja Stręk i Wiktoria Wawrzeńczyk.

 1. Szkolny konkurs plastyczny pt. „Owocowo – warzywne nakrycie głowy” (14 - 23.05). Dotyczył kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, roli warzyw               i  owoców w diecie ucznia.  Polegał na przygotowaniu dowolną techniką plastyczną pracy płaskiej – projektu nakrycia głowy.

Organizatorzy: p. Zenon Kobiec, p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureaci:

I miejsce: Nikola Szafulska, kl. 3c gimnazjum i Milena Ciosek, kl. 3d gimnazjum

II miejsce: Aleksandra Nartowska, kl. 3c gimnazjum

III miejsce: Julia Karyś, kl. 3d gimnazjum.

 

 1. Cykl zajęć świetlicowych dotyczących zasad zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej połączonych z wizualizacją materiałów edukacyjnych.

 

III. Inscenizacja pt. „Żeby zdrowym być” dla uczniów klas I – III SP; przygotowanie:  p. Joanna Jarząbek i p. Renata Podstawka. Zespół młodych aktorów przypomniał zgromadzonej publiczności informacje o wielu aspektach dotyczących zdrowego stylu życia: prawidłowego odżywiania, higieny, aktywności ruchowej, czy też korzystania  z wypoczynku. W drugiej części spotkania, uczniowie mieli okazję do wykazania się wiedzą na temat zdrowia. Rozwiązywali zagadki i rebusy, odpowiadali na pytania quizowe.

 

 1. Ulotka informacyjna dla rodziców pt. „Co każdy rodzic powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej?” (p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród).

 

 1. Degustacja zdrowej żywności połączona z podsumowaniem Turnieju Tenisa Stołowego i Turnieju Piłkarzyków (p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród).

 

 1. Zorganizowanie dla uczniów spotkania - pogadanki z trenerem „Astry” Piekoszów  – p. Tomaszem Sadko (p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród).

 

 1. Podsumowanie projektów edukacyjnych

30 maja w świetlicy szkolnej odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych, realizowanych w bieżącym roku szkolnym w drugich klasach gimnazjum. Poszczególne grupy prezentowały etapy swych działań najczęściej w formie prezentacji multimedialnej. Pojawiła się również wystawa prac fotograficznych, makieta, rzeźba. Prezentacjom przyglądał się pan dyrektor Krzysztof Stępniewski, który na zakończenie, wraz z panią dyrektor Marzeną Zbroszczyk podsumował spotkanie oraz podziękował uczniom  i nauczycielom za zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych.

 1. Współtworzenie i aktualizacja strony internetowej świetlicy – przygotowywanie i umieszczanie informacji związanych z dowozami uczniów do szkoły, regulaminów konkursów, sprawozdań z realizacji bieżących zadań.

 

 1. Opieka nad plastycznym wizerunkiem świetlicy i szkoły poprzez przygotowywanie gazetek informacyjnych, tematycznych i okolicznościowych oraz wystaw pokonkursowych. Przed salą świetlicy dla klas młodszych prowadzono gazetkę edukacyjną. Dotyczyła ona zasad bezpieczeństwa i służyła jako poradnik właściwego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego i w drodze do szkoły. Przybliżała tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Zawierała materiały ze wskazówkami dotyczącymi organizowania bezpiecznych zabaw na śniegu oraz podczas letniego wypoczynku. Tematyka związana była też ze zdrowym stylem życia, zwłaszcza z zasadami właściwego odżywiania. Nauczyciele świetlicy przygotowywali wystawy pokonkursowe.

 

 1. Cykliczne spotkania wychowawców świetlicy ZPO w Piekoszowie w ramach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców Świetlicy: opracowywanie dokumentacji, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami, rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 

 1. Organizacja całorocznych akcji charytatywnych, tj. zbiórka zużytych telefonów komórkowych, baterii, nakrętek dla niepełnosprawnych i chorych dzieci z gminy Piekoszów, żywności i kocy dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Dyminach. Pani Joanna Socha (nauczyciel języka angielskiego) przekazała  do świetlicy znaczną ilość pluszowych zabawek.
 2. Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Trzymaj formę!” – w 2 semestrze wychowawcy: M. Pietrzykowska i E. Zaród realizowali działania mające na celu zwiększenie świadomości uczestników programu (uczniów kl. V – VII SP oraz kl. 2 i 3 gimnazjum) dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
 3. Kierownik świetlicy włączyła się w realizację projektów edukacyjnych w drugich klasach gimnazjum. Wspólnie z uczniem klasy d gimnazjum Maciejem Worochem przygotowała projekt edukacyjny pt. „Zabawy ruchowe naszych przodków, czyli jak wyglądało życie bez komputera?”
 4. Sprawozdanie Kierownika Świetlic z Dożywianiem.

 

 1. Kierownik świetlic z dożywianiem odpowiedzialny był za: koordynowanie oraz realizowanie zadań i planu  pracy świetlic , stołówki ,kuchni szkolnej ,  organizację  i koordynację dowozów  i odwozów w ZPO.
 • koordynował, współtworzył dokumentację pracy świetlic: Roczny Plan Pracy Świetlic, harmonogram dowozów uczniów do szkoły, plan pracy nauczycieli świetlicy, sprawozdanie z pracy świetlic szkolnych, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wychowawców Świetlic, harmonogram dyżurów w stołówce szkolnej i podczas dowozów, harmonogram pracy nauczycieli w świetlicy w dni wolne od zajęć dydaktycznych tj:  w dniach 22 – 23. 03.2018 rekolekcje:,18-19-20 04 egzaminy gimnazjalne:, 30.04, 2.05, 4.05 2018, 01.06.2018,  przedkładał na bieżąco dokumentację pracy świetlic do dyrektora, dokonywał bieżącej kontroli dzienników oraz frekwencji na zajęciach, był liderem Zespołu Wychowawczego Nauczycieli  Świetlic Szkolnych;

 

 • koordynował funkcjonowanie stołówki i kuchni w zakresie organizacji pracy, przydziału obowiązków, organizacji imprez i uroczystości szkolnych i przedszkolnych m. in. organizacji poczęstunku z okazji:  Balu Przedszkolaków połączony z dniem Babci i Dziadka sobota dn. 27.01.2018 ; organizacji poczęstunku dla uczestników programu Erasmus+ ( 16.10); uczestników Rowerowego Rajdu Gwiaździstego (24.05.2018), uczestników zawodów sportowych gry w badmintona(25.05.2018),uczestników XV Powiatowego Przeglądu Tańców Przedszkolaków (05.06.2018), żywienia i dożywiania w ZPO oraz szkół i przedszkoli korzystających z cateringu   współpracował z GOPS w Piekoszowie, Strawczynie, z Urzędem Gminy w kwestiach finansowych  i administracyjnych.

 

 

 • koordynował projekty: „ Szklanka mleka”  ; „ Owoce i warzywa w szkole”,    dokonał  podsumowania  działań towarzyszących realizacji projektów;
 • kuchnia szkolna średnio dziennie wydawała następującą ilość posiłków:

-   273 uczniów korzystało z Programu dla szkół,  

   -  ze stołówki szkolnej -365 uczniów korzystało w obiadów,   

   -  ze stołówki przedszkolnej-    202 przedszkolaków korzystało ze śniadań, 300 przedszkolaków z obiadów, 95 przedszkolaków z podwieczorków,       

 -  104 piło  herbatę.

 • z pieniędzy budżetowych zakupił do świetlic szkolnych pomoce i gry dydaktyczne, stolikowe:  doposażono kuchnię – zakupiono taboret elektryczny, szatkownicę do warzyw, dokonano niezbędnych renowacji i bieżących napraw, rodzic uczennicy klasy 5a zasponsorował kuchenkę gazową,

    

 1. Organizował i koordynował  dowozy i odwozy  w ZPO w zakresie:

- opracowania list dowozowych, przygotowania danych do przetargu, nadzorowania przebiegu dowozów w ZPO,

- współpracował z przewoźnikiem, nauczycielami w celu: eliminacji zaistniałych problemów z zachowaniem uczniów ,

- opracowywał  harmonogram dowozów, dostosowany do planu pracy  i wytycznych przetargowych,

- modyfikował  dowozy i odwozy wynikające z potrzeb szkoły.

 

 1. Kierownik świetlic był:
 • koordynatorem szkolnego projektu: „Razem bezpiecznie ” realizowanego w ramach rządowego programu: „ Bezpieczna +”
 • opiekunem praktyk  studenckich w okresie od 26.03.2018-18.05.2018 roku .
 • wraz z uczniem klasy 2d gimnazjum Maciejem Worochem przygotował projekt edukacyjny „Zabawy ruchowe naszych przodków, czyli jak wyglądało życie bez komputera?”

 

 1. Podsumowanie:

    Nauczyciele świetlic szkolnych wzorowo wywiązywali się zaplanowanych zadań.  Sumiennie pełnili dyżury w stołówce szkolnej oraz podczas dowozów szkolnych. Współpracowali z kierownikiem, nauczycielami i rodzicami  odnośnie organizacji dowozów - ewentualnych zmian, interwencji dotyczących zachowania uczniów. Systematycznie prowadzili dokumentację działalności świetlic, na bieżąco rozwiązywali zaistniałe problemy wychowawcze . Wspierali pracę szkoły na wielu płaszczyznach, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczo-opiekuńczych. Aktywnie pracowali w zespole wychowawczym. Utrzymywali  stały kontakt z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, służyli  swoją pomocą w sytuacjach wymagających wsparcia. Zabiegali o doposażenie świetlic, estetyczny wygląd, dobór ciekawych  metod, środków dydaktycznych stosowanych podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W tym roku szczególny nacisk na zajęciach został położony  na kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania, rozwijania zainteresowań czytelniczych, bezpieczeństwu, rozwijania zdolności plastycznych i sportowych. W ramach opieki świetlicowej wychowawcy świetlicy sprawowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Nauczyciele świetlicy systematycznie współpracowali w swoich działaniach z różnymi instytucjami,  szkołami , wychowawcami, nauczycielami ZPO oraz rodzicami.

Kierownik i wychowawcy świetlicy dziękują Radzie Rodziców za pomoc i wsparcie finansowe w organizacji imprez szkolnych i świetlicowych. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i wychowawcom oraz pani pedagog za współpracę przy organizacji konkursów i uroczystości świetlicowych. Dziękuję paniom, które pomagały przy organizacji poczęstunku z okazji II  Rajdu Gwiaździstego p. E Zaród, B. Biały, M. Cierpiała, J. Janowskiej -Pisarczyk A. Brelskiej.

Serdecznie dziękuję p. Ewie Zaród za dotychczasową  owocną współpracę , szczególne zaangażowanie  w życie świetlicy i sumienne wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

 

Wnioski do dalszej pracy:

- kontynuowanie dobrej współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym;

- utrwalanie zasad i norm obowiązujących w świetlicy szkolnej;

- prowadzenie cyklicznych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów;

- zakupienie pomocy dydaktycznych, takich jak chusta animacyjna do zabaw grupowych oraz wieży stereo;

- uzupełnienie wyposażenia sali świetlicy o szafę na pomoce dydaktyczne i wykładzinę dywanową:

- ze względów bezpieczeństwa należy zakupić wykładzinę winylową i położyć ją na scenę znajdującą się w świetlicy,

- zakup drukarki do pokoju kierownika świetlic;

- remont schodów wejściowych do kuchni;

- w miarę możliwości urozmaić jadłospis, szczególny nacisk położyć na jakość surówek.