Dzwonki

Kalendarz

December 2023
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Opłaty za przedszkole

Opłaty za korzystanie z przedszkola

1. Od 800 – 1300 - bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu

2. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad wyznaczony czas rodzic ponosi koszt 1 zł.

3. Należy okreslić w deklaracji na ile godzin ponad bezpłatny czas dziecko będzie w przedszkolu:

a) rodzic zobowiązany jest złożyć deklarację na dany rok szkolny

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka za czesne za każdy dzień nieobecności

5. Dopuszcza się zmianę ilości zadeklarowanych godzin. Należy o tym powiadomić wychowawcę grupy oraz osobę przyjmującą opłaty przynajmniej miesiąc wcześniej.

6. Dzieci przebywające w przedszkolu 10 godzin tj. od 730 – 1630 ponoszą odpłatność czesnego za 5 godzin dziennie.

7. Wysokość opłat może być obniżona o 50% w przypadku korzystania z usług przedszkola przez drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny. W tej kwestii należy złożyć stosowne podanie w pokoju opłat za żywienie.

8. Z opłaty "stałej" - godzinowej zwolnione są sześciolatki (zgodnie z ustawą)

Opłaty za żywienie

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień.

2. Rodziców zobowiązujemy do terminowego dokonywania wpłat.

3.  Dopuszcza się zmianę ilości zadeklarowanych posiłków. Należy o tym powiadomić wychowawcę grupy oraz osobę przyjmującą opłaty przynajmniej miesiąc wcześniej.

 

Telefon do kierownika świetlic 41 3061028 wew.2