Dzwonki

Kalendarz

May 2024
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Świetlica - o nas

O naszej świetlicy

   Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki przed rozpoczęciem  lekcji oraz po nich w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.     

Prowadzimy zajęcia wzbogacające wiadomości, rozwijające zainteresowania i umiejętności, a także oddziałujące wychowawczo. Dbamy o to, aby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, by miały możliwość nawiązywania dobrych relacji z rówieśnikami i wychowawcami. Staramy się stworzyć odpowiednie warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania prac domowych.

Uczniowie uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, komputerowych, zajęciach z elementami muzyki, grach i zabawach organizowanych w pomieszczeniu oraz na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie i licznie biorą udział w wielu konkursach plastycznych organizowanych w szkole i poza nią. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję do nabywania umiejętności przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie rówieśniczej i zróżnicowanej wiekowo. Uczą się współpracy i właściwej komunikacji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Poznają możliwości radzenia sobie z trudnymi emocjami. W pozytywnych doświadczeniach, wzmacniają poczucie swojej wartości i szacunku dla innych. Kształtują poczucie estetyki oraz wdrażają się do utrzymywania ładu i porządku wokół siebie. 

Świetlica wyposażona jest w gry edukacyjne, puzzle, materiały do prac plastycznych, zabawki, literaturę dziecięcą, sprzęt audiowizualny, przybory do zabaw ruchowych, itp. Staramy się przez cały rok szkolny upamiętniać funkcjonowanie naszej świetlicy na zdjęciach, które zamieszczamy w naszej kronice i na stronie internetowej szkoły.

W nawiązaniu do powyższego tekstu, prezentujemy wiele fotografii ukazujących zapis naszej codzienności, a także niektórych szczególnie ważnych wydarzeń i uroczystości, w których wzięliśmy udział. Mamy nadzieję, iż odzwierciedlają one przeświadczenie, iż w naszej świetlicy nie ma miejsca na nudę.

Życzymy miłego oglądania.