Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach projektu: „ Posiłek w szkole i w domu”. Tym razem zadbamy o doposażenie i remont stołówki oraz kuchni . Kwota dotacji to 100 tyś. zł , w tym 20 tyś. wkładu własnego.