Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

„MIESIĄC DLA ZDROWIA”

W dniach od 15 maja do 27 czerwca nasza szkoła realizowała szereg przedsięwzięć pod hasłem: „Miesiąc dla zdrowia”. Pierwotnie miały one nosić nazwę „Tydzień dla zdrowia”, ale ilość zaplanowanych działań wymusiła potrzebę rozłożenia ich w nieco dłuższym czasie. Celem akcji  było promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, poprzez trwałą zmianę nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. Również świetlica szkolna włączyła się aktywnie do działania. Pani M. Pietrzykowska i pani E. Zaród, jako jedne  z koordynatorów akcji starały się zaplanować  i zrealizować wiele działań o tematyce zdrowotnej. 

Czytaj więcej: Podsumowanie kampanii "Miesiąc dla zdrowia"

W związku z obchodami Miesiąca dla Zdrowia    

Świetlica Gimnazjum zaprasza klasy do udziału 

w konkursie pt: „MASTER CHEF”   

Czytaj więcej: Master chef

W dniach 7 – 22 maja 2014r. świetlica szkolna organizowała szkolny konkurs plastyczno – literacki pt. „List do matki”/„Kwiat dla Mamy”. Celem konkursu było rozbudzenie i pielęgnowanie u uczniów szacunku i uczuć dla Matki  oraz wartości rodzinnych, a także rozwijanie umiejętności i twórczości plastyczno – literackich. Adresowany był do wszystkich gimnazjalistów. 

Czytaj więcej: KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „List do Matki” /„Kwiat dla Mamy”