Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Boże Narodzenie– ozdoby świątecznego stołu  i domu

        W miesiącu grudniu świetlica szkolna gimnazjum zorganizowała II edycję Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Boże Narodzenie – ozdoby świątecznego stołu  i domu”.

        Jego celem było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz edukacja plastyczna dzieci i młodzieży. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Piekoszów. 

Czytaj więcej: Boże Narodzenie – ozdoby świątecznego stołu  i domu

W  dniach 16.11-20.11.2015 r.  w Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie realizowano  akcję szkolną pt. „Tydzień dla zdrowia”.Koordynatorami akcji byli: M. Pietrzykowska, E. Zaród, E. Sikora.  Współpracowali z nimi : M. Haczkiewicz, J. Haczkiewicz, M. Rzepa, A. Brelska, I. Podgórska, J. Janowska – Pisarczyk,  G. Wrona, J. Zajkowski.  Celem głównym przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, kształtowanie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne.

Czytaj więcej:  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  AKCJI SZKOLNEJ „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”

PROGRAM AKCJI SZKOLNEJ PT.

„TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” 

Termin trwania akcji: od 16.11.2015 r. do 20.11.2015 r. 

Koordynatorzy akcji: Małgorzata Pietrzykowska, Ewa Zaród, Elżbieta Sikora.

Współpraca: M. Haczkiewicz, J. Haczkiewicz, M. Rzepa, A. Brelska, J. Król, I. Podgórska, J. Janowska  – Pisarczyk, G. Wrona, J. Zajkowski.

Cel główny: promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, kształtowanie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne.

Czytaj więcej: PROGRAM AKCJI SZKOLNEJ PT.  „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”

Jak co roku włączamy się w akcję zbierania żywności dla podopiecznych Schroniska w Dyminach. 

Uczeń, który do końca listopada 2015r przyniesie do świetlicy gimnazjum co najmniej 3 produkty ( każdy produkt można przynosić w odstępach czasu) otrzyma tzw. „ bilecik szczęścia”, zwalniający z niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi ustnej ( 1 raz w przeciągu miesiąca od daty otrzymania).

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcji.

Wychowawcy świetlicy

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!

Przez cały rok szkolny w naszym gimnazjum będzie trwała akcja zbierania nakrętek.

Uczeń, który przyniesie do świetlicy szkolnej co najmniej 0,5 kg nakrętek otrzyma tzw. „ bilecik szczęścia” zwalniający z niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi ustnej    ( 1 raz w przeciągu miesiąca od daty otrzymania).

Nakrętki należy dostarczać do świetlicy gimnazjum.

Daj się wkręcić i weź aktywny udział w akcji.

Wychowawcy świetlicy