Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Jak co roku włączamy się w akcję zbierania żywności dla podopiecznych Schroniska w Dyminach. 

Uczeń, który do końca listopada 2015r przyniesie do świetlicy gimnazjum co najmniej 3 produkty ( każdy produkt można przynosić w odstępach czasu) otrzyma tzw. „ bilecik szczęścia”, zwalniający z niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi ustnej ( 1 raz w przeciągu miesiąca od daty otrzymania).

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcji.

Wychowawcy świetlicy

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!

Przez cały rok szkolny w naszym gimnazjum będzie trwała akcja zbierania nakrętek.

Uczeń, który przyniesie do świetlicy szkolnej co najmniej 0,5 kg nakrętek otrzyma tzw. „ bilecik szczęścia” zwalniający z niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi ustnej    ( 1 raz w przeciągu miesiąca od daty otrzymania).

Nakrętki należy dostarczać do świetlicy gimnazjum.

Daj się wkręcić i weź aktywny udział w akcji.

Wychowawcy świetlicy

Cele konkursu:

propagowanie profilaktyki uzależnień; uświadomienie szkodliwego wpływu używek (dopalaczy) na organizm człowieka; rozwijanie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie; propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

Czytaj więcej: Świetlica szkolna zaprasza do udziału  w konkursie plastycznym pt.  „STOP DOPAŁKOM”

 Po raz drugi w naszej szkole odbył się konkurs literacki zorganizowany przez M Pietrzkowską pod tytułem: List do mamy, zorganizowany z okazji Dnia Matki. Poprzez formę listu( wiersza) uczniowie mogli podziękować swojej mamie za opiekę oraz wyrazić uczucia , miłość, szacunek. Prace , które napłynęły zostały wyeksponowane na tablicy w holu. Laureatami konkursu zostali.

Czytaj więcej: Z życzeniami z okazji  „ DNIA MATKI”

„ TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”

 W  dniach 11.05-15.05.2015 R.  w Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie realizowana była akcja szkolno-środowiskowa pt. „ Tydzień dla zdrowia”.

 Tydzień ten realizowany był pod hasłem: „Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie promują zdrowy styl życia- Żyj zdrowo- kolorowo”.

Organizatorami akcji byli: M. Pietrzykowska –koordynator akcji , współorganizatorami  -M. Haczkiewicz- opiekun samorządu, E. Sikora- pedagog, K. Lis, A. Wójcik-Brecławska-  wychowawcy świetlicy, J. Zajkowski, J. Haczkiewicz, G. Opara.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji akcji :  „ TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”