REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU GRY W PIŁKARZYKI STOLIKOWE 2017

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

I. Organizator konkursu:

Świetlica Gimnazjum nr 1 im. S. Żeromskiego w Piekoszowie.

II. Postanowienia ogólne:

turniej ma charakter integracyjny i służy dobrej zabawie;

 • rywalizacja przebiega w kulturalnej atmosferze.

III. Cele turnieju :

 • popularyzacja gier sportowych ;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego podczas pobytu w świetlicy szkolnej;
 • integracja uczniów;
 • umożliwienie pasjonatom gry w piłkarzyki  porównania swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej;
 • wyławianie talentów sportowych.

IV. Termin i miejsce:

 • zawody zostaną rozegrane w miesiącu marcu, podczas długiej przerwy śródlekcyjnej.

V. Uczestnictwo:

 • turniej skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie;
 • w turnieju uczestniczą dwuosobowe zespoły;
 • warunkiem przystąpienia do turnieju jest zapisanie się na listę  zawodników w świetlicy szkolnej do dnia 28.02.2017 r.;
 • losowanie rywalizujących drużyn odbędzie się w dniu 01.03.2017 w świetlicy szkolnej podczas długiej przerwy;
 • terminy  meczy oraz nazwiska grających ze sobą zawodników będą podane na tablicy ogłoszeń przy świetlicy szkolnej oraz  w gablocie, bądź uczniowie zostaną powiadomieni indywidualnie.