REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 2017

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

 I. Organizator konkursu: 

Świetlica Gimnazjum nr 1 im. S. Żeromskiego w Piekoszowie. 

II.Postanowienia ogólne: 

 • turniej ma charakter integracyjny i służy dobrej zabawie;
 • rywalizacja przebiega w kulturalnej atmosferze. 

III. Cele turnieju: 

 • popularyzacja tenisa stołowego;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego podczas pobytu w świetlicy szkolnej;
 • integracja uczniów;
 • umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównania swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej;
 • wyławianie talentów sportowych.

 

IV. Termin i miejsce:

 

 • zawody zostaną rozegrane w miesiącu marcu, podczas długiej przerwy śródlekcyjnej.

 

V. Uczestnictwo:

  

 • turniej skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie;
 • warunkiem przystąpienia do turnieju jest zapisanie się na listę  zawodników w świetlicy szkolnej do dnia 28.02.201 r.;
 •  losowanie par zawodników odbędzie się w dniu 01.03.2017r. w świetlicy szkolnej, podczas długiej przerwy;
 • terminy  meczy oraz nazwiska grających ze sobą zawodników będą podane na tablicy ogłoszeń przy świetlicy szkolnej oraz w gablocie, bądź uczniowie zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VI. System rozgrywek i przepisy gry:

  

 • turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych;
 • pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, do 11;
 • turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym;
 • wszelkie sporne sytuacje podczas turnieju są rozwiązywane przez sędziów, a ich decyzje nie podlegają dyskusji.

 

VII. Nagrody:

 

 • najlepsza 10 -tka uczniów - dyplomy, bileciki szczęścia oraz pochwały  w dzienniku;
 • I, II i III miejsce - dodatkowo statuetki.

 

Zapraszamy.

Organizatorzy