Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

„TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”
 
       W dniach od  25 do 29 października 2010 r. w naszej szkole miała miejsce akcja pt. „Tydzień dla zdrowia”. Do zorganizowania i przeprowadzenia powyższej akcji powołano zespół koordynujący, w składzie: pani Elżbieta Sikora (pedagog szkolny),pani Małgorzata Pietrzykowska (kierownik świetlicy).
Nauczyciele wychowania fizycznego: pani Dorota Pawłowska,pan Jacek Zajkowski,pan Marcin Śladkowski, pan Grzegorz Opara, pani Halina Brożek (opiekun sklepiku szkolnego oraz wychowawca klasy III d).

Czytaj więcej: Tydzień dla zdrowia

KONKURS PLASTYCZNY PT. „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYSŁ”
 
W miesiącu październiku  2010 r., w ramach akcji „Tydzień dla zdrowia” wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel plastyki zorganizowali konkurs pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazanie zgubnych skutków ulegania nałogom.
Ocenie podlegały:

Czytaj więcej: Zachowaj trzeźwy umysł

Jak co roku, nasze gimnazjum przyłączyło się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki wsparciu ludzi o szlachetnych sercach udało nam się uzbierać kwotę 835,00 zł.  Tym razem postanowiliśmy pomóc w leczeniu i rehabilitacji chłopca – Adama Borysa Hajduka.
Za pośrednictwem Fundacji Splotu Ramiennego w Warszawie przekazaliśmy na ten cel powyższą kwotę.
 
 WSZYSTKIM,  KTÓRZY  WSPARLI   NASZĄ  AKCJĘ   SERDECZNIE    DZIĘKUJEMY !!!