Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

od 26 listopada do 7 grudnia na terenie naszego gimnazjum przeprowadzono akcję "Góra Grosza" pod opieką nauczycieli świetlicy oraz p. Haliny Brożek. Nasi uczniowie zebrali łącznie 1699.91 zł, co dało w przeliczeniu na jednego ucznia 5.80 zł. W naszej szkole akcja ta miała charakter konkursu. Najwięcej pieniędzy zebrała II C - 284.18 zł, drugie miejsce zajęła klasa II A - 205.53 zł, a trzecie mieisce II D - 133.25 zł. Klasy te otrzymały nagrodę w postaci dni bez jedynek i niezapowiedzianych kartkówek odpowiednio od zajętego miejsca. Za I miejsce - 3 dni, II miejsce - 2 dni, III miejsce - 1 dzień. Zebrane pieniądze odebrała firma kurierska, która przekazała je do Towarzystwa Nasz Dom. Na adres tego Towarzystwa został również wysłany protokół z przeprowadzonej akcji.

W związku z dniem Wszystkich Świętych nie zapomnieliśmy również o tych którzy odeszli. Uczniowie pod okiem p. Małgorzaty Pietrzykowskiej własnoręcznie wykonali wiązanki, które następnie złożyli  na Grobach Nieznanego Żołnierza oraz zapalili symboliczny znicz.

Wychowankowie świetlicy Gimnazjum  wraz ze swoim opiekunem p. Małgorzatą Pietrzykowską aktywnie wzięli udział w PIERWSZYM PIEKOSZOWSKIM FESTIWALU DYNI. Na zajęciach „ wyczarowali” piękne ozdoby i lampiony z dyni, które można było podziwiać na placu obok GOK w Piekoszowie w dniu  20.10.2012.
 
„TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”
W dniach  28 maja – 1 czerwca 2012 r. w naszej szkole miała miejsce II edycja akcji pt. „Tydzień dla zdrowia” (akcja przeniesiona z I semestru na II i połączona z Dniem Sportu). Za jej przygotowanie i przeprowadzenie odpowiadał zespół koordynujący w składzie:  p. M. Pietrzykowska, p. E. Sikora, p. H. Brożek, nauczyciele wychowania fizycznego: p. D. Pawłowska, p. J. Lazar, p. J. Zajkowski, p. G. Opara, p. J. Haczkiewicz.
Przedsięwzięcie to jest jedną z form  realizacji programu   profilaktycznego szkoły i pozwala kształtować postawę odpowiedzialności za własne zdrowie. Celem akcji jest  propagowanie zdrowego stylu życia, zasad właściwego odżywiania się, poszerzanie wiedzy na temat zdrowej żywności, szerzenie wśród gimnazjalistów kultury zdrowotnej, integrowanie się społeczności szkolnej.

Czytaj więcej: TYDZIEŃ DLA ZDROWIA - 2012

Organizatorem konkursu fotograficznego w ramach kampani "Wiem co jem, i zdrowo żyjemy"pod hasłem  "I dziewczyny i chłopaki, pragną poznać życia smaki"jest Agencja Rynku Rolnego w Warszawie.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w postaci zdjęcia w formie papierowej lub elektronicznej oraz przeniesienie praw autorskich i zależnych do nagrodzonych przez Komisię Konkursową

Czytaj więcej: I dziewczyny i chłopaki, pragną poznać zdrowia smaki

KONKURS PT. „ZOSTAŃ SZKOLNYM OMNIBUSEM”
 
19 stycznia 2011 r.w naszej szkole odbył się konkurs pt. "Zostań Szkolnym Omnibusem”.
Organizatorami byli wychowawcy świetlicy:
 - pani Małgorzata Pietrzykowska (kierownik świetlicy),
 - pani Ewa Zaród (wychowawca świetlicy),
 - pani Małgorzata Cierpiała (wychowawca świetlicy),
 - pan Przemysław Kaczmarski (wychowawca świetlicy).
          Celem konkursu było:

Czytaj więcej: Konkurs pt. "Zostań szkolnym omnibusem"