Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

W dniach 25-27 03.2013r. Odbył się kiermasz sprzedaży ozdób wielkanocnych. Organizatorami byli kierownik świetlicy p.Małgorzata Pietrzykowska i wychowawcy świetlicy. Pieniądze zebrane przeznaczone będą na doposażenie świetlicy w artykuły papiernicze wykorzystywane podczas zajęć.

zajęć.
 
Nasi wychowankowie  odnieśli również sukces  w Gminnym konkursie plastycznym  pt :„ Świetlica moich marzeń”.
I tu pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy II b Inga Pietrzykowska, a III miejsce uczeń klasy Ie Błażej Kobiec. 
Gratulujemy!
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubieglych, Starostwo Powiatowe w Kielcach zostało współorganizatorem ogloszonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. "Zielona energia"
Prace plastyczne powinny być wykonane wyłącznie w formacie 30 cm x 42 cm (A3) lub (A2), czytelnie opisane (powiat, gmina, imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy).  

Czytaj więcej: "Zielona energie" - wzorem lat ubiegłych

W naszym Gimnazjum również i w tym roku  zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Był to już 21 Finał a zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc noworodkom i osobom starszym. Organizatorami akcji byli wychowawcy świetlicy M. Pietrzykowska, M. Cierpiała , A. Kwiecień oraz P. Halina Brożek n-l chemii. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów udało nam się zebrać i wpłacić na konto WOŚP 665 zł. Część pieniędzy tj. kwota 470 zł pochodzi ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów pod okiem wychowawców świetlicy oraz  195 zł z  loterii fantowej nad przebiegiem której czuwała pani Halina Brożek.   

Czytaj więcej: Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

VII.W dniu 09.01.2013 r. w Klubie Animacji Kultury Szkolnej W Kielcach została otwarta wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszego Gimnazjum pod kierunkiem p. Zenona Kobieca. Wychowankowie świetlicy również mieli swój wkład w ostateczny wygląd tej wystawy i wykonali prace przestrzenne pod kierunkiem M. Pietrzykowskiej.

od 26 listopada do 7 grudnia na terenie naszego gimnazjum przeprowadzono akcję "Góra Grosza" pod opieką nauczycieli świetlicy oraz p. Haliny Brożek. Nasi uczniowie zebrali łącznie 1699.91 zł, co dało w przeliczeniu na jednego ucznia 5.80 zł. W naszej szkole akcja ta miała charakter konkursu. Najwięcej pieniędzy zebrała II C - 284.18 zł, drugie miejsce zajęła klasa II A - 205.53 zł, a trzecie mieisce II D - 133.25 zł. Klasy te otrzymały nagrodę w postaci dni bez jedynek i niezapowiedzianych kartkówek odpowiednio od zajętego miejsca. Za I miejsce - 3 dni, II miejsce - 2 dni, III miejsce - 1 dzień. Zebrane pieniądze odebrała firma kurierska, która przekazała je do Towarzystwa Nasz Dom. Na adres tego Towarzystwa został również wysłany protokół z przeprowadzonej akcji.