Stołówka szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

W marcu 2010 r. wychowawcy świetlicy szkolnej byli współorganizatorami Szkolnego Konkursu Lingwistyczno – Artystycznego KALIGRAMY 2010. Uczniowie gimnazjum (klasy I – III), do 10 marca dostarczali przygotowane przez siebie prace. Ich zadaniem było samodzielne wymyślenie i przeniesienie na papier maksymalnie 2 kaligramów słowa w języku angielskim lub niemieckim. Komisja w składzie: pani Marzena Kwiecień, pani Ewa Zaród oraz pani Renata Kot – Konieczna, brała pod uwagę m. in. celność ujęcia tematu, poziom artystyczny i techniczny pracy, a także poprawność językową i przestrzeganie zasad ortografii. 20 kwietnia 2010 r., w świetlicy szkolnej, pani dyrektor Barbara Karyś oraz członkowie komisji wręczyli zwycięzcom nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Czytaj więcej: Szkolny Konkurs Lingwistyczno – Artystyczny 

Konkurs plastyczny pt.

„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak chętnie rękę poda”

 Młodzież gimnazjum, pod kierunkiem wychowawców świetlicy: pani Marzeny Kwiecień oraz pani Ewy Zaród, wzięła udział w eliminacjach gminnych XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak chętnie rękę poda”.

Czytaj więcej: Wiatr, wypadek,ogień, woda - strażak chętnia rękę poda