Ceremonia powitania Gości przybyłych w ramach Projektu: Socrates Comenius

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie