ZMIANA ORGANIZACJI ODWOZÓW Szkoła Podstawowa i Gimanzjum W DNIU 20.12.2018 ( czwartek)

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie