Regulamin Konkursu Plastyczno – Fotograficznego pt. „Nasze piękne świętokrzyskie”

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Regulamin Konkursu Plastyczno – Fotograficznego pt.

„Nasze piękne świętokrzyskie”

 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnej pracy:

- fotograficznej – praca o wymiarach  min. 10 x 15 cm, w dowolnej technice;

- plastycznej – praca o wymiarach  nie mniejszych niż format A3, w dowolnej technice.

4. Uczestnicy mogą wykonać dowolną ilość prac.

5. W pracach będą oceniane pomysłowość, staranność wykonania pracy oraz sposób ujęcia tematu.

6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane:

- imię i nazwisko ucznia;

- klasa;

- tytuł i krótki opis pracy.

7. Prace należy dostarczyć do świetlicy gimnazjum.

8. Termin dostarczania prac upływa 16 maja 2016 r.    

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają bileciki szczęścia.

10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

11. Podsumowanie konkursu nastąpi niezwłocznie po terminie zakończenia konkursu.   

12. Dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne z ich publikacją i przetwarzaniem danych osobowych autorów.

ORGANIZATORZY:

Małgorzata Pietrzykowska

Ewa Zaród