Przedszkole

Jadłospis Przedszkole

więcej

Szkoła Podstawowa

Jadłospis Szkoła Podstawowa

więcej

Dziennik Elektroniczny

Logowanie

więcej

Classroom

Logowanie

więcej

Dzwonki

Kalendarz

June 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Aktualności

PROGRAM AKCJI SZKOLNEJ PT. „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”

PROGRAM AKCJI SZKOLNEJ PT.

„TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” 

Termin trwania akcji: od 16.11.2015 r. do 20.11.2015 r. 

Koordynatorzy akcji: Małgorzata Pietrzykowska, Ewa Zaród, Elżbieta Sikora.

Współpraca: M. Haczkiewicz, J. Haczkiewicz, M. Rzepa, A. Brelska, J. Król, I. Podgórska, J. Janowska  – Pisarczyk, G. Wrona, J. Zajkowski.

Cel główny: promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, kształtowanie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne.

Cele szczegółowe:

- podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego stylu życia;

- kształtowanie nawyków kulturalnego życia, zabawy, współpracy;

- utrwalanie w środowisku postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi;

- poznanie niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem dopalaczy i innych używek, w tym konsekwencji fizycznych, psychicznych i społecznych.

ODBIORCY: uczniowie, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  AKCJI SZKOLNEJ PT. „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”

W  dniach 16.11-20.11.2015 r.  w Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie realizowano  akcję szkolną pt. „Tydzień dla zdrowia”.Koordynatorami akcji byli: M. Pietrzykowska, E. Zaród, E. Sikora.  Współpracowali z nimi : M. Haczkiewicz, J. Haczkiewicz, M. Rzepa, A. Brelska, I. Podgórska, J. Janowska – Pisarczyk,  G. Wrona, J. Zajkowski.  Celem głównym przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, kształtowanie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne.

„Tydzień dla zdrowia” skierowany został do  uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej.

W ramach akcji:

Poniedziałek (16 listopada):

1. Odbyły się warsztaty dla klas I pod tytułem: „ To ja mogę zagrozić dopalaczom, a nie one mnie”. Przeprowadzone zostały przez przedstawiciela Gminnej Komisji  Profilaktyki  i Problemów Alkoholowych.

2. Przygotowano scenariusze o tolerancji  dla wychowawców klas I – III, które przez cały tydzień realizowano z uczniami na godzinach wychowawczych (przygotowanie scenariuszy – p. E. Sikora).          

3. Z uczniami klas I – III na zajęciach artystycznych i świetlicowych przeprowadzono zajęcia na temat tolerancji - zakończone wykonaniem plakatu konkursowego pod tytułem: „Razem stworzymy lepszy świat” (organizatorzy: J. Janowska – Pisarczyk, p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród).

Wtorek (17 listopada) – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI:

1. Rozstrzygnięto konkurs na plakat o  tolerancji pod tytułem: „ Razem stworzymy lepszy świat”, przygotowano wystawę pokonkursową. Konkurs dotyczył problematyki związanej z przeciwdziałaniem pogłębiającego się zjawiska nietolerancji. Celem konkursu było przede wszystkim budowanie postaw tolerancji i przełamywanie stereotypów; wzbudzenie u uczniów pozytywnych refleksji na temat odmienności. Organizatorzy konkursu i wystawy:  p. J. Janowska – Pisarczyk, p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród.                              

Laureaci konkursu:

    I miejsce: Milena Ciosek, klasa 1d;

             II miejsce: Erwin Górski, klasa 2c;

            III miejsce: Blanka Wójcik i Magdalena Sokołowska, klasa 2a.

          

           Wyróżnienia:

Natalia Bednarz i Julia Zapała, kl. 2d, Jowita Poddębniak, kl. 2c,

           Sylwia Nowak, kl. 1b, Karolina Brylska, kl. 1a, Olga Podloch, kl. 1a, Klaudia Rudkiewicz, kl. 3d.

1. W świetlicy szkolnej miała miejsce projekcja i omówienie filmu o tolerancji pt. „Ze wszystkich sił” (organizacja: p. M. Pietrzykowska).

2.Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli j. polskiego pisali recenzje ww filmu (organizacja: p. I. Podgórska, p. A. Brelska, p. M. Rzepa). Najlepsze prace napisali uczniowie kl. 1d: Patrycja Stręk, Mateusz Guźniczak i Julia Karyś.

3. Uczniowie klas I – III, pod opieką nauczycieli j. polskiego  przygotowywali prace pisemne nt: „ Tolerancja na co dzień” (organizacja: p. I. Podgórska, p. A. Brelska, p. M. Rzepa).Najlepsze prace napisali:Olga Podloch, kl. 1a, Natalia Wijas, kl. 1d, Julia Karyś, kl. 1d, Konrad Szafulski, kl. 3b.

4. W świetlicy szkolnej uczniowie klas I – III opracowywali scenki o tolerancji, a następnie je przedstawiali (organizacja: p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród).

 5. „ Krótko o  tolerancji” -  „ścianka” na której każdy uczeń, rodzic, nauczyciel   mógł się podpisać pod wybranym cytatem na temat tolerancji lub napisać własną myśl (organizacja: p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród, E. Sikora).

Środa (18 listopada):

1. Odbyły się warsztaty dla uczniów klas III  pt. „Inne uzależnienia (m.in. hazard, Internet), przeprowadzone przez p. Marka Sochackiego – kierownika Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR (organizatorzy: J. Janowska – Pisarczyk, p. I. Podgórska, G. Wrona).

2. Na godzinach wychowawczych i zajęciach świetlicowych realizowano w dalszym ciągu zagadnienie tolerancji.

3. Przygotowano pytania do konkursu wiedzowego na temat zdrowia (przygotowanie: E. Sikora).

Czwartek (19 listopada) - UCZNIOWIE GIMNAZJUM PROMUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA:

1. Jabłko dla każdego ucznia jako symbol zdrowia – każdy uczeń mógł w tym dniu poczęstować się jabłkiem w świetlicy szkolnej (organizacja: p. M. Pietrzykowska).

2. Odbył się drużynowy konkurs kulinarny pt: „Master Chef” (organizacja  i prowadzenie: p. M. Pietrzykowska). Dotyczył rozpowszechniania wśród młodzieży zasad prawidłowego odżywiania. Brały w nim udział 3 -osobowe zespoły klasowe. Składał się z 2 etapów:

I etap - polegał na wcześniejszym opracowaniu przez zespół konkursowy przepisu kulinarnego sałatki lub surówki, a następnie wykonaniu  jej pod okiem komisji konkursowej;

II etap-polegał na przygotowaniu dekoracji z wybranego warzywa lub owocu ( carving).

Do konkursu przyłączyły się następujące klasy: 1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3d. Uczniowie wykazali się smakiem kulinarnym i ciekawymi pomysłami.                                                                                                                         

W konkursie zwyciężyły następujące zespoły:

                 I miejsce: klasa 3b;

                 II miejsce: klasa 1c;

                III miejsce: klasa 3a.

1. Miał miejsce drużynowy Konkurs wiedzy o zdrowiu. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, zwiększenie świadomości wobec współczesnych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego. W konkursie brały udział 12-osobowe drużyny klasowe, podzielone na 4 zespoły 3 –osobowe. Były to klasy: 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3d. Każdy zespół  realizował podczas przerw lekcyjnych jedno z  czterech zadań konkursowych. Zadania obejmowały pytania teoretyczne (zamknięte i otwarte) lub działania praktyczne dotyczące  różnych aspektów zdrowia.  W zależności od stopnia trudności czas ich wykonania wynosił od 10 do 15 min. Po zakończeniu zadania zespół dostarczał podpisaną  przez osobę upoważnioną kartę odpowiedzi do kierownika świetlicy –p. M. Pietrzykowskiej. Jedno z zadań konkursowych dotyczyło znajomości pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia  życia i zdrowia. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Zwyciężyły klasy:

            I miejsce: klasa 2a;

      II miejsce: klasa 2d;

     III miejsce: klasa 2c.

        Organizacja konkursu: p. E. Sikora; współpraca: p. M. Pietrzykowska -kierownik świetlic, p. M. Falarowska - pielęgniarka szkolna,  p. J. Zajkowski –  nauczyciel  EDB).

1. Odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I pt. „Palenie jest słabe”Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z prezentacją multimedialną dotyczącą  m.in.: palenia tytoniu i jego skutków, zagrożeń związanych z aktywnym i biernym paleniem, w tym paleniem w obecności dzieci, manipulacji w mediach oraz taktyk stosowanych przez koncerny tytoniowe. Celem zadań było przekazanie wiedzy niezbędnej  w procesie świadomego podejmowaniu decyzji związanych z paleniem tytoniu oraz  zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież (organizacja i prowadzenie zajęć: p. E. Zaród).

2. Zrealizowano zajęcia pt. „Zdrowy styl życia”. Uczniowie klas I – III  zapoznali się  z prezentacją   multimedialną pod takim samym tytułem. Celem zajęć było przypomnienie gimnazjalistom zasad prawidłowego odżywiania się, sposobów zapobiegania otyłości poprzez zachęcanie uczniów do pozalekcyjnych form aktywności ruchowej i aktywnego wypoczynku.  Uczniowie mogli poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę na temat anoreksji i bulimii. W trakcie zajęć młodzież dokonywała pomiaru wskaźnika BMI (organizator i prowadzenie zajęć:  p. J. Haczkiewicz).

20 listopada (piątek)– MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I  POZDROWIEŃ:

1. Przygotowanie przez Samorząd Szkolny gazetki na temat życzliwości (organizacja: p. E. Zaród, p. M. Haczkiewicz).

2. Przygotowanie scenariusza dla wychowawców klas I – III na temat życzliwości  – do realizacji w dniach 20 – 27 listopada (opracowanie scenariusza: p. E. Zaród, p. M. Haczkiewicz).

3. Zdjęcie z Przyjacielem, życzenia dla Niego  – przez cały dzień w ramach zajęć świetlicowych oraz podczas przerw lekcyjnych gimnazjaliści mogli zrobić sobie zdjęcie z przyjacielem lub napisać dla niego życzenia, a następnie przypiąć je na tablicy przed świetlicą (organizacja: p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród).