Rekolekcje

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Uwaga!!!
Rodzice i uczniowie  
 
CZWARTEK: 26.03.2015
 
Dowozy:
 
Szkoła Podstawowa:
 
Dowóz do kościoła na 9.00
 
Łaziska                 8.35
Podzamcze           8.40
Wincentów           8.25
 
Gimnazjum:
 
Dowozy do szkoły na 8.00 ( bez zmian):
 
Wincentów       7.15
Podzamcze       7.40
Łaziska             7.35
Charężów         6.50
 
Odwozy:
 
Szkoła Podstawowa:
 
Odwozy ( spod szkoły):
 
Wincentów    11.40
Podzamcze    11.40
Łaziska        11.40
 
Gimnazjum:     
  
Odwozy ( spod kościoła): 11.30
 
Obiad w tym dniu:
dla Szkoły Podstawowej o godz. 11.00
Gimnazjum  bez obiadu.
 
 
PIĄTEK: 27.03.2014 
 
Dowozy:
 
Szkoła Podstawowa:
 
Dowozy  do szkoły na 8.00 ( bez zmian):
 
Łaziska                 7.35
Podzamcze           7.40
Wincentów           7.15
 
Gimnazjum:
 
Dowozy do kościoła ( na godz. 9.00)
 
Wincentów       8.25
Podzamcze       8.40
Łaziska            8.35
Charężów        8.10
 
 
Odwozy:
 
Szkoła Podstawowa:
 
Odwozy ( spod kościoła):
 
Wincentów    11.30
Podzamcze    11.30
Łaziska        11.30
 
Gimnazjum:
 
Odwozy ( spod kościoła): 10.00
 
 
1. Świetlica Szkoły Podstawowej w tych dniach pracuje bez zmian.
2. Uczniowie z Gimnazjum mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo- wychowawczych i sportowych  według grafiku.
3. W tym dniu dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obiadu nie ma .
Mogą skorzystać z obiadu uczniowie pozostający    w tym dniu w szkole po rekolekcjach . Ten fakt należy zgłosić do wychowawcy świetlicy do dnia 25.03.2015.
 
Uwaga!!!
Rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej.
 
 W tych dniach nie ma drugich dowozów dla uczniów pozostających w szkole po rekolekcjach.