Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

PROGRAM AKCJI SZKOLNEJ PT.

„TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” 

Termin trwania akcji: od 16.11.2015 r. do 20.11.2015 r. 

Koordynatorzy akcji: Małgorzata Pietrzykowska, Ewa Zaród, Elżbieta Sikora.

Współpraca: M. Haczkiewicz, J. Haczkiewicz, M. Rzepa, A. Brelska, J. Król, I. Podgórska, J. Janowska  – Pisarczyk, G. Wrona, J. Zajkowski.

Cel główny: promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, kształtowanie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne.

Czytaj więcej: PROGRAM AKCJI SZKOLNEJ PT.  „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”

Jak co roku włączamy się w akcję zbierania żywności dla podopiecznych Schroniska w Dyminach. 

Uczeń, który do końca listopada 2015r przyniesie do świetlicy gimnazjum co najmniej 3 produkty ( każdy produkt można przynosić w odstępach czasu) otrzyma tzw. „ bilecik szczęścia”, zwalniający z niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi ustnej ( 1 raz w przeciągu miesiąca od daty otrzymania).

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcji.

Wychowawcy świetlicy

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!

Przez cały rok szkolny w naszym gimnazjum będzie trwała akcja zbierania nakrętek.

Uczeń, który przyniesie do świetlicy szkolnej co najmniej 0,5 kg nakrętek otrzyma tzw. „ bilecik szczęścia” zwalniający z niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi ustnej    ( 1 raz w przeciągu miesiąca od daty otrzymania).

Nakrętki należy dostarczać do świetlicy gimnazjum.

Daj się wkręcić i weź aktywny udział w akcji.

Wychowawcy świetlicy

Cele konkursu:

propagowanie profilaktyki uzależnień; uświadomienie szkodliwego wpływu używek (dopalaczy) na organizm człowieka; rozwijanie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie; propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

Czytaj więcej: Świetlica szkolna zaprasza do udziału  w konkursie plastycznym pt.  „STOP DOPAŁKOM”

 Po raz drugi w naszej szkole odbył się konkurs literacki zorganizowany przez M Pietrzkowską pod tytułem: List do mamy, zorganizowany z okazji Dnia Matki. Poprzez formę listu( wiersza) uczniowie mogli podziękować swojej mamie za opiekę oraz wyrazić uczucia , miłość, szacunek. Prace , które napłynęły zostały wyeksponowane na tablicy w holu. Laureatami konkursu zostali.

Czytaj więcej: Z życzeniami z okazji  „ DNIA MATKI”