Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

1. Termin realizacji: 21.11-25.11.2016r.

2. Organizatorzy akcji: Sikora Elżbieta, Małgorzata Pietrzykowska, Ewa Zaród, Katarzyna Lis.

Cel główny:

- promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów , poszerzanie umiejętności z zakresu edukacji żywieniowej.

 


Cele szczegółowe:

- kształtowanie nawyków racjonalnego żywienia ,

- kształtowanie przekonania o konieczności przestrzegania higieny,

- wdrażanie do dbałości o sprawność ruchową i estetyczną,

- kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,

- przekazanie wiedzy uczniom na temat właściwego zachowania się,

- zachęcanie uczniów do okazywania życzliwości na co dzień,

- kształtowanie nawyków współdziałania i współpracy,

- integracja społeczności szkolnej,

- poznanie tradycji regionalnych i rodzinnych z zakresu umiejętności kulinarnych,

- poznanie niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem używek.

ODBIORCY: uczniowie, nauczyciele, rodzice.

TERMIN

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN/GODZINY

ODBIORCY

21.11.2016r

PONIEDZIAŁEK

.

1.DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

 • „ Łańcuch życzliwości”;
 • konkurs klasowy pt. „ Wiersz  rymowanka o życzliwości”;
 • upominki z życzeniami dla społeczności szkolnej,
 • prezentacja wizualna na temat życzliwości,
 • „ Nałogi – droga do nikąd” –spotkanie słowno-muzyczne          z zakresu profilaktyki uzależnień;
 • ankieta dla uczniów                       o życzliwości.
 • Prezentacje multimedialne na temat:

- rola sportu i aktywności fizycznej            w życiu człowieka;

-zasady zdrowego odżywiania,

- świętokrzyskie dziedzictwo kulinarne.

Wychowawcy świetlicy: E. Zaród, K. Lis M. Pietrzykowska

Gminna Komisja Profilaktyki                i Problemów Alkoholowych,          

E. Sikora,               M. Pietrzykowska, grupy zadaniowe                   z projektu.

8.00-11.00

11.00-12.00  

21.11-25.11.2016 

uczniowie, społeczność szkolna,

uczniowie

uczniowie, rodzice, nauczyciele

22.11.2016

WTOREK

2.UCZNIOWIE PROMUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA.

 • konkurs plastyczny na koszulkę  z logo promującą zdrowy styl życia.
 • konkurs kulinarny „ Moje rodzinne gotowanie

M. Pietrzykowska, E. Sikora, Z. Kobiec

E. Sikora,                 M. Pietrzykowska

22.11-25.11.2016

cały tydzień trwania akcji

uczniowie

uczniowie, rodzice

23.11.2016

ŚRODA

 • Wykonanie makiety piramidy zdrowego odżywiania.
 • Omnibus szkolny pt.: „ Co wiem o zdrowiu?”.

M. Pietrzykowska, grupa zadaniowa    z projektu

wychowawcy świetlicy

podczas zajęć świetlicowych

w ciągu całego tygodnia

uczniowie, rodzice

uczniowie

24.11.2016

CZWARTEK

 • Konkurs kulinarny: „ Master chef junior”.

E. Sikora,                  M. Pietrzykowska,    E. Zaród,

9.00 – 10.30      świetlica szkolna

uczniowie

25.11.2016

PIĄTEK

1. Zajęcia profilaktyczne : „ Palenie jest słabe”.

E. Zaród

klasy I

Uczniowie klas I

           

 

 W listopadzie wychowawcy świetlicy zrealizowali następne zadanie Programu Profilaktycznego Gimnazjum, z obszaru dotyczącego bezpieczeństwa w sieci i ochrony przed negatywnym wpływem mediów. Opracowali dla rodziców uczniów gimnazjumulotkę pt. „Bezpieczeństwo w sieci”, którą przekażą na najbliższym spotkaniu z wychowawcami.

Czytaj więcej: „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” – ULOTKA DLA RODZICÓW

W  miesiącu wrześniu wychowawcy świetlicy zrealizowali kolejne zadanie z obszaru Szkolnego Programu Profilaktycznego, dotyczącego bezpieczeństwa w sieci i ochrony przed negatywnym wpływem mediów. Tym razem przygotowali gazetkę tematyczną pt. „ABC bezpiecznego korzystania  z Internetu, telefonu, telewizji”. Gazetka wyeksponowana została na korytarzu przed świetlicą gimnazjum.

Czytaj więcej: ABC BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU, TELEFONU, TELEWIZJI

Gimnazjalisto! Lubisz książki i masz ich w domu dużo?  Przeczytałeś fantastyczną lekturę i chciałbyś przekazać ją dalej? Nie mieścisz już swojej domowej biblioteki na półkach? A może z niektórych książek po prostu „wyrosłeś”? Jeśli wiesz, jaką wartością i frajdą jest czytanie, podziel się książkami z innymi!

Czytaj więcej: „Podziel się książką”

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNYCH

ORGANIZOWANYCH W ŚWIETLICY GIMNAZJUM

zbiórka: nakrętek, baterii, telefonów komórkowych, darów dla bezdomnych zwierząt

 1. Cele akcji:

- niesienie pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym;

- uwrażliwianie młodzieży na krzywdę ludzi i zwierząt;

- rozwijanie empatii;

-kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej

 młodzieży;

Czytaj więcej: Zbiórka: nakrętek, baterii, telefonów komórkowych, darów dla bezdomnych zwierząt