Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.

W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: kierownik świetlic szkolnych ZPO- Małgorzata Pietrzykowska oraz wychowawcy świetlicy szkolnej: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka, Ewa Zaród, Katarzyna Lis i Jarosław Haczkiewicz.  

Zespół działa w oparciu o przyjęty Plan Pracy. W I okresie odbyło się 8 zebrań.                                         

Praca dotyczyła organizacji pracy świetlic w bieżącym roku szkolnym takich jak: ustalenie godzin pracy nauczycieli, harmonogramu dyżurów (w stołówce podczas przerwy obiadowej i na przystanku w czasie odwozu uczniów), rozkładu jazdy autokarów szkolnych oraz jego aktualizacje wynikające z potrzeb szkoły.  Zespół opracował też harmonogram dyżurów nauczycieli ZPO w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zaplanowane na ten rok szkolny.

Jednym z zadań było opracowanie dokumentacji pracy świetlic takich jak: zadania do realizacji w  Rocznym Planie Pracy Świetlic ZPO, listy uczniów dojeżdżających do szkoły  (z danej miejscowości, z danej klasy i danym kursem) oraz listy uczniów korzystających z obiadów refundowanych przez GOPS w Piekoszowie.                                    

Podczas posiedzeń nauczyciele wymieniali informacje na temat zaobserwowanych niepokojących zachowań wychowanków. Ustalali rodzaj oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych i je podejmowali współpracując z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami.                                                                                                                          

Nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami, wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi między innymi w czasie odbytych szkoleń oraz podczas obserwacji otwartych zajęć świetlicowych.

Ustalono również potrzeby w zakresie wyposażenia świetlic i zakupiono nowe gry planszowe oraz materiały papiernicze.