Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie świetlicy z realizacji Programu Profilaktycznego w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

W  II semestrze r. szk. 2015/2016 wychowawcy świetlicy realizowali wybrane zadania z obszaru programu profilaktycznego pt. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI I OCHRONA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM MEDIÓW.

W związku z tym:

 1. Zdiagnozowano aktywność internetową uczniów gimnazjum.

Wychowawcy świetlicy przygotowali kwestionariusz ankiety dla uczniów, następnie wśród grupy uczniów z klas I – III, liczącej 150 osób przeprowadzono  badania ankietowe on – line w celu pozyskania informacji o poziomie wiedzy dotyczącej zagrożeń w Internecie, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz aktywności internetowej uczniów.

Analiza ankiet:

 1. 95% badanych uczniów ma na co dzień dostęp do Internetu.
 2. 95% uczniów zwykle korzysta z Internetu w domu, 34% w szkole, 18% w pozostałych miejscach. 
 3. Najczęściej uczniowie korzystają z Internetu przy pomocy smartfona – 82% uczniów, ponad 30% przy pomocy laptopa i PC, 14% przy użyciu tableta.
 4. 44% uczniów spędza dziennie przed Internetem do 5 godzin, 42% 1 – 2 godzin, 14% powyżej 5 godzin.
 5. Na pytanie, w jakim celu uczniowie korzystają z Internetu odpowiedzi były następujące:

rozrywka – 88%,  komunikacja (czaty, komunikatory) – 71%, przygotowywanie się do lekcji – 50%, zdobycie wiedzy – 43%, zakupy – 36%, zawieranie znajomości – 31%, sprawdzanie poczty e-mail  28%.       

 1. 58% badanych uczniów deklaruje, że może się powstrzymać od korzystania z Internetu, 29% - nie, zdecydowanie tak – 18%, zdecydowanie nie – 5%.
 2. Rodzice 32% uczniów interesują się sposobem spędzania przez dziecko czasu przed Internetem, rodzice 15% uczniów nie interesują się w ogóle. Czasami – 31% wskazań, rzadko – 17%, często – 5%.
 3. 54% badanych uczniów odpowiedziało, że rodzice limitują im czas spędzany przed komputerem, 46% - nie limituje.
 4. 65% rodziców rozmawia ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 5.  93% uczniów zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6.  94% badanych słyszało o zagrożeniach związanych z nawiązywaniem nowych znajomości przez Internet.
 7.  63% uczniów zawiera znajomości przez Internet.
 8. Aż 36% uczniów nie widziało osoby, z którą nawiązywało znajomość.
 9. 76% badanych przyznało, że ktoś próbował z nimi nawiązać znajomość przez Internet.
 10. 56% gimnazjalistów nie spotkało nigdy osoby, z którą nawiązali znajomość przez Internet, 30% - kilka razy, 14% - tylko raz.
 11. 68% badanych podaje w Internecie swoje imię i nazwisko, 49% adres e-mail, 35% udostępnia swoje zdjęcia, 15% - numer telefonu, 11% - adres zamieszkania. 7% udostępnia wszystkie te dane, zaś 21% nie udostępnia żadnych z nich.
 12. Na pytanie dotyczące portali internetowych uczniowie odpowiedzieli, że znają i korzystają z następujących: Facebook – 99%, Instagram i  Snapchat – ponad 30%, Gadu – Gadu 13%, Twitter – 10 %, Nasz klasa – 9%.
 13. W przypadku wad i zalet dotyczących korzystania z Internetu gimnazjaliści wymieniali najczęściej:

ZALETY

 • rozrywka i zabawa (gry);
 • zdobywanie i poszerzanie wiedzy;
 • nawiązywanie znajomości;
 • komunikacja ze znajomymi poprzez portale społecznościowe;
 • słuchanie muzyki;
 • pomoc w zadaniach domowych;
 • łatwy i szybki dostęp do informacji;
 • dokonywanie płatności przez Internet;
 •  
 • możliwość szybkiego dokonywania zakupów;
 • możliwość spędzania wolnego czasu;

      WADY

 • zawirusowanie komputera;
 • cyberprzemoc;
 • pedofilia;
 • anonimowość;
 • strata czasu;
 • niebezpieczne i zakazane strony;
 •  
 • kradzieże;
 • niebezpieczne znajomości;
 • zastraszanie;
 • uzależnienie;
 • wulgaryzmy;
 • udostępnianie danych osobowych;
 • szkodliwość dla organizmu (choroby oczu, dłoni, kręgosłupa).

Wnioski z ankiet do realizacji:

 1. zaplanowanie na lekcjach  informatyki i godzinach wychowawczych zajęć poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu oraz szkodliwości zbyt długiego korzystania  z komputera dla zdrowia człowieka;
 1. zorganizowanie dla uczniów warsztatów poświęconych niebezpieczeństwom związanym z podawaniem danych osobowych oraz nawiązywaniu znajomości przez Internet;
 2. przeprowadzenie akcji plakatowej poświęconej wadom i zaletom korzystania z Internetu, telefonu, telewizji.
 1. Dokonano diagnozy wiedzy rodziców na temat zagrożeń występujących w sieci.

Wychowawcy świetlicy przygotowali kwestionariusz ankiety dla rodziców i w grupie liczącej 100 rodziców uczniów z klas I – III przeprowadzono badania  ankietowe  w celu zebrania informacji na temat poziomu wiedzy dotyczącej zagrożeń  w Internecie oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci  i młodzież.

Analiza ankiet:

1) 100% badanych rodziców ma w domu dostęp do Internetu.

2) 36% rodziców zagląda w ciągu dnia do Internetu sporadycznie. 30% rodziców spędza dziennie w Internecie mniej, niż godzinę czasu, 27% od 1 – 2 godzin. Do 5 godzin spędza  w Internecie 3% z nich, powyżej 5 godzin – 1%. W ogóle z Internetu nie korzysta 3% badanych.

3) Aż 58% dzieci badanych rodziców spędza dziennie w Internecie od 1 – 2 godzin. Mniej, niż 1 godzinę 18% dzieci, do 5 godzin – 16%. Sporadycznie zagląda do niego 5% dzieci, powyżej 5 godzin – 3%. Nawet 1 rodzic nie wskazał odpowiedzi, że dziecko w ogóle nie spędza czasu w Internecie.

4) 97% rodziców interesuje się tym, co dziecko robi w Internecie.

5) Aż 76% rodziców deklaruje, że ich dzieci sięgają do Internetu w celu rozrywki (muzyka, gry). Równie wysoki wynik, bo aż 71% zajęło przygotowanie do lekcji. Zdobycie nowej wiedzy zaznaczyło 43% rodziców, komunikację (czaty, komunikatory, np. GG) – 42% i sprawdzanie poczty e – mail – 27%. 

6) Rodzice odpowiadali na pytanie, jakich zagrożeń, z którymi mogą spotkać się dzieci w Internecie obawiają się najbardziej? Aż 61% obawia się uzależnienia od gier sieciowych,   58% - negatywnego oddziaływania na psychikę, 56% - oszustw i wyłudzeń. Po 41% rodziców wskazało na pedofilię, pornografię i przemoc, 34% - propagowanie środków odurzających.

7) Aż 96% badanych rodziców reaguje na sygnały świadczące o nieprzestrzeganiu zasad bezpiecznego korzystania przez dziecko z Internetu/komputera.

8) Rodzice wskazywali sposoby zabezpieczenia dostępu do zakazanych stron www. Odpowiedzi udzieliło zaledwie 28% badanych rodziców. Najczęściej pojawiały się następujące odpowiedzi:

- blokady rodzicielskie;

- blokada sieciowa; 

- hasła dostępu; 

- zakaz korzystania z Internetu;

- rozmowa o zagrożeniach i przestrzeganie dzieci;

- kontrola rodzicielska; 

- sprawdzanie, gdzie dziecko się logowało;

- brak skutecznego zabezpieczenia;

Wnioski z ankiet do realizacji:

 1. zaplanowanie dla rodziców wywiadówki pedagogizującej poświęconej bezpiecznemu korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież;
 1. zorganizowanie dla rodziców warsztatów poświęconych:

-  niebezpieczeństwom związanym z podawaniem przez dzieci i młodzież danych osobowych oraz nawiązywaniu znajomości przez Internet;

- edukacji rodziców w zakresie sposobów zabezpieczenia dostępu do zakazanych stron www;

 1. przygotowanie dla rodziców ulotki informacyjnej na temat wad i zalet korzystania z komputera (zwłaszcza Internetu),  telefonu, telewizji prze dzieci i młodzież.
 2. Zapoznano  nauczycieli   z zagrożeniami   w Internecie  i mediach oraz zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, telefonu, telewizji.

Sposób realizacji zadania:

Przygotowanie scenariuszy zajęć na godziny wychowawcze dla wychowawców uczniów klas I i III  celem przeprowadzenia godzin wychowawczych na następujące tematy:

 1. „Dzień z życia” (klasy III) – zajęcia na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania  z Internetu; wskazanie negatywnych konsekwencji „uzależnienia od  sieci” (tzw. siecioholizmu).
 1. „Mój wizerunek on-line” (klasy I) – uświadomienie młodym internautom, jak ich aktywność sieciowa wpływa na wizerunek oraz jak świadomie o niego zadbać.
 1. Podczas zajęć świetlicowych wśród uczniów klas I – III prowadzono edukację filmową dotyczącą uzależnienia  w sieci i cyberprzemocy.
 2. Systematycznie gromadzono w świetlicy materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, artykuły prasowe, publikacje internetowe na  tematbezpieczeństwa w sieci i ochrony przed negatywnym wpływem mediów.