Dzwonki

Kalendarz

December 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sprawozdanie świetlica gimnazjum - II semestr roku szk. 2016/17

Wychowawcy świetlicy, wraz z uczniami realizowali zadania zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy ustalonym na rok szkolny 2016/2017, planem pracy dydaktyczno - wychowawczym, Programem Profilaktyki Gimnazjum oraz Programem Wychowawczym Gimnazjum. Wśród najważniejszych zadań należy wymienić:

 1. Realizacja działań z obszaru Szkolnego Programu Profilaktycznego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci i ochrony przed negatywnym wpływem mediów, tj. edukacja filmowa na temat uzależnień w sieci i cyberprzemocy;  gromadzenie materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, artykułów prasowych, publikacji internetowych na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, telefonu, telewizji.
 2. Współtworzenie i aktualizacja strony internetowej świetlicy – przygotowywanie i umieszczanie informacji związanych z dowozami uczniów do szkoły, regulaminów konkursów, sprawozdań z realizacji bieżących zadań.
 3. Organizacja konkursów szkolnych, przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych:
 • ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, organizowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Uczestników - 6 z klas: 1a, 2c, 2d, 3d (prace do 13 marca 2017 r. - konkurs w trakcie rozstrzygnięcia),
 • Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Wielkanocne tradycje”, organizowany corocznie przez BCK w Piekoszowie. Uczestników - 1. Laureat: 1 miejsce Milena Ciosek, kl. 2d.
 • edycja szkolnego konkursu literackiego pt. „List do Mamy” we współpracy z nauczycielem  j. polskiego -  p. Alicją Brelską – maj 2017 r.;  20 laureatów z klas: 1a, 1b i 1d.
 • edycja Gminnego Konkursu Plastycznego Świetlic Szkolnych pt. „Kwiaty dla Mamy”, organizowanego przez wychowawców świetlicy w Zajączkowie - maj 2017 r.. Uczestników - 7. Laureat: I miejsce Magdalena Filipiak, kl. 1a.
 1. Organizacja I. edycji Świetlicowego Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców i Dziewcząt oraz Turnieju Gry w Piłkarzyki – od marca do czerwca 2017 r. w świetlicy gimnazjum, podczas długich przerw lekcyjnych. Uczestników - ponad 60 gimnazjalistów (dziewcząt i chłopców) z klas I - III.
 2. Opieka nad plastycznym wizerunkiem świetlicy i szkoły poprzez przygotowywanie gazetek informacyjnych, tematycznych i okolicznościowych oraz wystaw pokonkursowych.
 3. Cykliczne spotkania wychowawców świetlicy ZPO w Piekoszowie (gimnazjum i szkoła podstawowa) w ramach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców Świetlicy: opracowywanie dokumentacji, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami, rozwiązywanie problemów wychowawczych. Współpraca z wychowawcami świetlicy SP w organizacji konkursu plastycznego pt. „ Jestem szczęśliwy, gdy…” maj.
 4. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu: przygotowanie ozdób wielkanocnych na kiermasz charytatywny przed Kościołem NNMP w Piekoszowie (7 kwietnia 2017 r.) – wspieranie Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, Caritas Diecezji Kieleckiej.
 5. Współpraca z biblioteką szkolną:
 • praca w komisjach konkursowych:

- X.edycja recytatorskiego konkursu poezji miłosnej pt. „Miłość jest pełnią życia”  (22 lutego 2017 r.),

- XVI.edycja konkursu pięknego czytania pod hasłem „Świętokrzyskie czyta Żeromskiego” (24 maja 2017 r.);

 • współorganizacja podsumowania realizacji szkolnych projektów edukacyjnych (2 czerwca 2017 r. ).
 • przewodniczenie komisji konkursowej przy realizacji projektów edukacyjnych- kierownik 
 1. Organizacja całorocznych akcji społecznych, charytatywnych, tj. zbiórka zużytych telefonów komórkowych, baterii, nakrętek dla niepełnosprawnych i chorych dzieci z gminy Piekoszów, żywności i kocy dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Dyminach. Udział w XIII. Turnieju Międzyszkolnym organizowanym przez Gminę Piekoszów pt. „Zbieramy surowce wtórne” (od lutego do 26 maja 2017 r.).
 2. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:
 • montaż słowno - plastyczny pt. „Z życzeniami dla Mam” (26 maja 2017 r.);
 • uroczystość „Szkolna Gala Laureatów ” (21 czerwca 2017 r.).
 1. Podnoszenie umiejętności wychowawczych, doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach – kursy on - line na Platformie Edukacyjnej EDU - MACH pt. „Reforma oświaty 2017 - aspekty prawne i organizacyjne” oraz „Metody aktywizujące w nauczaniu” (od 27 marca do 5 czerwca 2017 r.).
 2. Sprawozdanie Kierownika Świetlic z Dożywianiem.

 1.W II półroczu kierownik świetlic z dożywianiem  w dalszym ciągu kontynuował zaplanowane i zlecone zadania  z I półrocza.

Nadzorował pracę świetlic szkolnych, organizacji dowozów szkolnych, obowiązków związanych z dożywianiem i żywieniem uczniów w ZPO oraz korzystających z cateringu. Systematycznie i na bieżąco przedstawiał sprawozdania z pracy świetlic i wykonywanych zadań  dyrekcji szkoły.. Sumiennie wywiązywał się ze wszelkich zleconych zadań.

 1. Nauczyciele świetlic szkolnych wzorowo wywiązywali się z zaplanowanych oraz zleconych zadań. Sumiennie pełnili dyżury w stołówce szkolnej oraz podczas dowozów szkolnych, na bieżąco przedstawiali  sprawozdania z działań , regulaminy. Redagowali i  umieszczali wszelkie informacje, opisy  na stronach internetowych dotyczących funkcjonowania pracy świetlic, dowozów, uroczystości. P. Renata Podstawka rzeczowo i profesjonalnie wywiązywała z ze zleconej funkcji protokolanta Zespołu wychowawców i nauczycieli świetlic. Systematycznie współpracowali z kierownikiem, nauczycielami i rodzicami  odnośnie organizacji dowozów - ewentualnych zmian, interwencji dotyczących zachowania uczniów , postępów i zachowania uczniów w świetlicy szkolnej Systematycznie prowadzili dokumentację działalności świetlic, na bieżąco rozwiązywali zaistniałe problemy wychowawcze. Doskonalili swoje umiejętności i wiadomości na różnorakich formach doskonalenia zawodowego.. Nauczyciele aktywnie pracowali w zespole wychowawczym. W ramach opieki świetlicowej wychowawcy świetlicy sprawowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Nauczyciele świetlicy systematycznie współpracowali w swoich działaniach z różnymi instytucjami i szkołami z terenu gminy Piekoszów, rodzicami i nauczycielami. W związku  z bieżącymi  potrzebami organizacji pracy świetlic  wychowawcy  społecznie realizowali dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum. Również  w II półroczu  praca i funkcjonowanie świetlicy SP wspomagane było przez nauczycieli, prowadzili oni dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   w godz. 6.30-8.00 .

Ponadto zakupiono do świetlic według potrzeb pomoce dydaktyczne oraz materiały papiernicze

WNIOSKI DO REALIZACJI: 

- zakupienie na potrzeby kierownika świetlic oraz nauczycieli świetlic drukarki i komputera,

- zakup do  świetlicy SP rolet, szaf  i nowej wykładziny,

-  zakup do świetlic szkolnych sprzętu sportowego, ruchowego, ( zajęcia ruchowe z wykorzystaniem  zakupionych w tym roku piłkarzyków  oraz stołu do tenisa cieszyły się u dzieci dużym zainteresowaniem),

-  sprawniejsza organizacja dowozów ( zebranie od rodziców deklaracji dowozów).