8.50 - 9.35

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie