REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 2018

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU

TENISA STOŁOWEGO

2018

 

I. Organizator konkursu:

Świetlice Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

II. Postanowienia ogólne:

 • turniej ma charakter integracyjny i służy dobrej zabawie,
 • rywalizacja przebiega w kulturalnej atmosferze,

III. Cel turnieju :

 • popularyzacja tenisa stołowego ,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego podczas pobytu w świetlicy szkolnej,
 • integracja uczniów,
 • umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej,
 • wyławianie talentów sportowych, 

 IV. Termin i miejsce:

 • zawody zostaną rozegrane począwszy od 15 marca aż do zakończenia rozgrywek, podczas długiej przerwy śródlekcyjnej w świetlicy gimnazjum,

V. Uczestnictwo:

 • turniej skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VII oraz Gimnazjum,
 • warunkiem przystąpienia do turnieju jest zapisanie się na listę zawodników          w świetlicy szkolnej do dnia 09.03.2018,
 • losowanie par zawodników odbędzie się w dniu 12.03.2018 w świetlicy szkolnej ,
 • terminy meczy oraz grających ze sobą zawodników będą podane na tablicy ogłoszeń przy świetlicy szkolnej oraz w gablocie, bądź zostaną powiadomieni indywidualnie,

VI. System rozgrywek i przepisy gry:

 • turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych,
 • pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11,
 • turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym,
 • wszelkie sporne sytuacje podczas turnieju są rozwiązywane przez sędziów, a ich decyzje nie podlegają dyskusji,
 • turniej rozstrzygnięty będzie w dwóch grupach wiekowych :

- I grupa- klasy IV-VI,

- II grupa – gimnazjum klasy II-III , szkoła podstawowa kl. VII,

VII. Nagrody:

I miejsce –  statuetki, dyplomy,

II miejsce - dyplomy, bileciki szczęścia i pochwały w dzienniku,

III miejsce - dyplomy, bileciki szczęścia i pochwały w dzienniku.

Zapraszamy