25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Zapraszamy uczniów klas I – III gimnazjum do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci  i  Młodzieży 2017 pn„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem konkursu jest ukazanie strażaków - ratowników podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Ważne są przemyślenia autorów  i skojarzenia powiązane ze służbą na rzecz innych, realizowaną przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej. Prace mają uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia  życia.

Każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę – indywidualną, nie zespołową, w formacie A4 lub A3. Dopuszczalna technika wykonania prac to: grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny!

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Stają się one własnością Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i mogą być wykorzystane do promocji  PSP, eksponowane na wystawach organizowanych przez KG PSP. Złożenie pracy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatora konkursu.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w 3 etapach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Rozstrzygnięcia na etapie powiatowym dokona powiatowa Komisja konkursowa do dnia 20.03 2017 r.

PRACE KONKURSOWE MOŻNA SKŁADAĆ DO WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY GIMNAZJUM DO DNIA 8 MARCA 2017 R.