12.35 - 13.20

ŚWIETLICA SZKOLNA

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie